Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей