Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент організацій" 2018 р.

Остання редакція: 03.10.19
Про конкурс

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту", статті 61 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" створено з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді, а також створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Конкурс проводиться у два тури. 

Відповідно до Наказу ДВНЗ "Київський національний економічний унівреситет імені Вадима Гетьмана" від 30.10.2017 р. № 812 "Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 н.р.", було проведено перший тур Конкурсу за напрямом "Менеджмент організацій", а також затверджено склад оргкомітету та журі.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н.р.», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій».

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

І) 1-2 березня 2018 р. – заочний етап (рецензування наукових робіт);

ІІ) 4-5 квітня 2018 р. – очний етап (підсумкова науково-практична конференція).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», яке затверджене МОН України від 18.04.2017 р. № 605.

Інформаційний лист_Конкурс "Менеджмент організацій" - 2018

Результати рецензування наукових робіт

Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу "Менеджмент організацій" галузева конкурсна комісія розглянула 131 подану наукову роботу від 144 авторів, які надійшли з 69 вищих навчальних закладів України та здійснила їх рецензування. Кожна робота була прорецензована двома рецензентами.

За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт.

Під час рецензування наукові роботи перевірялися на наявність ознак академічного плагіату. Галузева конкурсна комісія окремо розглядала роботи претендентів на нагородження і своїм рішенням:

  • не підтвердила факт академічного плагіату і допустила відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі (виділено в рейтинговому списку зеленим);
  • підтвердила факт академічного плагіату та зняла відповідну наукову роботу з Конкурсу (виділено в рейтинговому списку червоним).

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні на підставі рецензій і перевірки на наявність ознак академічного плагіату прийняла рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конфренцію (виділено в рейтинговому списку зеленим) і можуть претендувати на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня, або заохочувальними грамотами. У цілому, галузева конкурсна комісія відмітила достатньо високий науковий рівень, поданих робіт на Конкурс "Менеджмент організацій".

 

Підсумкова конференція

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" запрошує авторів найкращих наукових робіт, які успішно пройшли етап рецензування, а також їх наукових керівників на Підсумкову науково практичну конфренцію для наукової доповіді та захисту своєї роботи!

Підсумкова науково-практична конференція буде проводитися 4 квітня 2018 р. у конференц-залі 1-го корпусу КНЕУ

Адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1

Програма конфренції:

9:00 - 9:30 - реєстарція учасників (обов`язково мати при собі документ, що посвідчує особу: паспорт, водійські права)

9:30 - 10:00 - урочисте відкриття конференції

10:00 - 13:00 - наукові доповіді та захист робіт у комісіях (ауд. 239, 246, 261, 263)

13:00 - 14:00 - обідня перерва

14:00 - 16:00 - майстер-класи для учасників конференції від партнерів КНЕУ (14:00 - 15:00 - Ernst & Young: "Ідеальний кандидат очіма ЕУ", ауд. 503; 15:00 - 16:00 - Deloitte: "Що тебе чекає на етапах відбору до провідних компаній України", конференц-зал)

16:30 - 17:00 - урочисте нагородження переможців і учасників Конкурсу

Регламент наукової доповіді та захисту роботи:

 - на наукову доповідь з акцентом на представлення основних теоретичних та практичних результатів свого дослідження студенту надається до 5 хв.;

 - наукова доповідь має супроводжуватися ілюстративним матеріалом у виді презентації до 10 слайдів;

 - захист роботи у формі відповідей на запитання членів конкурсної комісії до 10 хв.

Критерії оцінювання наукової доповіді та захисту роботи:

 - обгрунтування актуальності обраної проблематики дослідження, визначення мети та завдань проведеного дослідження;

 - визначення та обгрунтування основних теоретичних положень роботи, формулювання її наукової новизни;

 - визначення та обгрунтування практичної значущості результатів проведеного дослідження;

 - логічність та структурованість доповіді;

 - наявність та якість ілюстративних матеріалів до доповіді (презентації);

 - відповіді на запитання членів комісії, при яких враховуються повнота та аргументованість відповіді, уміння вести дискусію, а також ораторське мистецтво доповідача.

Переможці Конкурсу

4 квітня 2018 р. у ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" відбулася Підсумкова науково-практична конфренція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Менеджмент організацій" на яку були запрошені автори найкращих робіт, а також їх наукові керівники. Учасників конференції привітали: Голова галузевої конкурсної комісії д.е.н., проф. Антонюк Л.Л., декан факультету економіки та управління к.е.н., доц. Востряков О.В. та завідувач кафедри менеджменту к.е.н., проф. Соболь С.М. (фото-звіт урочистого відкриття Конференції)

На Конференції для доповіді і захисту своєї роботи виступило 36 студентів з 25 вищих навчальних закладів, які були розподілені за 4-ма секціями: "Північ", "Південь", "Схід" і "Захід" (фото-звіт захисту робіт у комісіях).

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня 36 студентів, а також відзначити Подяками їх наукових керівників і членів галузевої конкурсної комісії (фото-звіт урочистого нагородження переможців).

 

П.І.Б. студента та його наукова робота

П.І.Б. та посада наукового керівника

Найменування ВНЗ

Диплом І ступеня

Мирошниченко Наталія Андріївна

Догадайло Яна Вікторівна, доцент кафедри управління та адміністрування

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кононенко Альона Володимирівна

Коваленко Тетяна Володимирівна

Оліх Леся Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Ващенко Марія Юріївна

Плотнікова Марія Федорівна, доцент кафедри інноваційного підприємництва інвестиційною діяльністю

Житомирський національний агроекологічний університет

Когут Вікторія Ігорівна

Шатілова Олена Володимирівна, доцент кафедри менеджменту

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Горбатюк Валентина Вікторівна

Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту організацій та ЗЕД

Одеський національний економічний університет

Ліннік Марія Сергіївна

Горбась Ірина Миколаївна, асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Губернюк Анна Ігорівна

Гарафонова Ольга Іванівна, професор кафедри менеджменту

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Диплом ІІ ступеня

Ільїна Анастасія Олегівна

Федулова Ірини Валентинівна, професор кафедри менеджменту

Київський національний торговельно-економічний університет

Бурківська Валентина Андріївна

Касич Алла Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту

Київський національний університет технологій та дизайну

Коваленко Ірина Валеріївна

Криворучко Оксана Миколаївна, завідувач кафедри управління та адміністрування

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Трофанюк (Вертушенко) Яна Ігорівна

Карпенко Юлія Валентинівна, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД

Одеський національний економічний  університет

Соколовська Ксенія Володимирівна

Бондаренко Світлана Михайлівна, доцент менеджменту

Київський національний університет технологій та дизайну

Косюга Аліна Валентинівна

Мазоренко Оксана Володимирівна, доцент кафедри менеджменту та бізнесу

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Василенко Надія Василівна

Тарасюк Галина Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту і туризму

Житомирський державний технологічний університет

Козачок Владислава Іванівна

Корчевська Лілія Олександрівна, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Херсонський національний технічний університет

Чуй Ольга Ігорівна

Іванченко Галина Валеріївна, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Вискірка Марина Олександрівна

Томах Вікторія Володимирівна, доцент кафедри менеджменту та бізнесу

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Диплом ІІІ ступеня

Колошко Євген Миколайович

Михайловська Олена Василівна, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Чернігівський національний технологічний університет

Тимощук Ірина Василівна

Смолич Дарія Валеріївна, доцент кафедри менеджменту

Луцький національний технічний університет

Омельченко Яна Віталіївна

Пермінова Світлана Олександрівна, доцент кафедри менеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Нестеренко Сергій Володимирович

Вороніна Алевтина Вікторівна, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування

Дніпровський державний технічний університет

Грузд Аліна Володимирівна

Захарова Оксана Володимирівна, професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Черкаський державний технологічний університет

Мала Олена Миколаївна

Гавловська Наталія Іванівна,

Хмельницький національний університет

Кошулько Аліна Віталіївна

Помаз Олександр Михайлович, доцент кафедри менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

Коляда Катерина Геннадіївна

Нечаєва Ірина Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту

Запорізький національний технічний університет

Цімар Надія Миколаївна

Терещенко Тетяна Василівна, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Хмельницький університет управління та права

Городецька Тетяна Ігорівна

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна, доцент кафедри менеджменту та публічного управління

Тернопільський національний економічний університет

Дяченко Аліна Вікторівна

Федірець Олег Володимирович, доцент кафедри менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

Вітюк Віра Олександрівна

Орлова Катерина Євгеніївна, доцент кафедри економіки та підприємництва

Житомирський державний технологічний університет

Стрельченко Дар'я Олександрівна

Бутенко Олена Петрівна, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Фенюшина Софія Ігорівна

Гуржій Наталія Миколаївна, доцент кафедри підприємництва, менеджменту та логістики

Запорізький національний університет

Онуцька Вікторія Анатоліївна

Тюріна Ніла Марківна, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Хмельницький національний університет

Павлишин Ольга Романівна

Кохан Маріанна Остапівна, доцент кафедри менеджменту

Львівський національний університет імені Івана Франка

Горєла Валерія Дмитрівна

Поповиченкo Ірина Валеріївна, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Подалюк Марія Романівна

Вітаємо переможців і бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!

Контакти

Адреса: 03057, Київ, проспект Перемоги 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра менеджменту з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Менеджмент організацій».

 

Голова галузевої конкурсної комісії:

Антонюк Лариса Леонтіївна

д.е.н., професор,

проректор з наукової роботи ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

e-mail: antoniuk@kneu.edu.ua

тел. роб.: 38 (044) 371-61-07

 

Заступник голови галузевої конкурсної комісії:

Соболь Сергій Миколайович

к.е.н, професор,

завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

e-mail: sobol@kneu.kiev.ua

тел. роб.: 38 (044) 458-00-71

 

Секретар галузевої конкурсної комісі:

Шатілова Олена Володимирівна

к.е.н, доцент,

Доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

e-mail: olena.shatilova@gmail.com

тел. роб.: 38 (044) 371-61-80

тел. моб.: 38 (050) 380-35-90

 

Вимоги до конкурсних наукових робіт

1. На ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Менеджмент організації» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів. Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1
Важливі дати

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі Конкурсу – до 15.02.2018 р. (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи для перевірки на плагіат (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word; назва документа повинна співпадати з шифром роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника не надсилаються) на електронному носії (CD, RW).

Автори кращих наукових робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 4-5 квітня 2018 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведення ними наукового дослідження, що відображенні у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей