Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіки та управління підприємствами"

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році», а також наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 р. № 1193 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами». 

У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІVрівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202 (перелік вимог подано далі).

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.

Конференцію буде проведено 24-25 березня 2016 року за адресою: 03680 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (головний корпус).

Вимоги до оформлення та порядок подання матеріалів для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» доступні за наступним посиланням.

Роботи надсилаються до 26 січня 2016 року за адресою: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, каб. 236, з приміткою «На конкурс». Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронною адресою.

Контакти: тел.: +38(099)-569-76-30, е-mail: konkurs2015_ep@kneu.edu.ua

У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання наукова робота до розгляду не приймається!

З повагою, оргкомітет

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами» у 2015-2016 навчальному році

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції 24-25 березня 2016 р. галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на нагородження:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня / Грамота Прізвище, ім’я, по батькові студента  Прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу 
Диплом І ступеня Бурик Юлія Іванівна Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри економіки і підприємництва Херсонський національний технічний університет
Диплом І ступеня Сиров Валерій Володимирович Селезньова Галина Олександрівна, доцент  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Диплом І ступеня Клеймьонова Валерія Валеріївна Гросул Вікторія Анатоліївна, професор, завідувач кафедри економіки та управління Харківський державний університет харчування та торгівлі
Диплом І ступеня Кіпоренко Олег Валерійович Горова Ксенія Олександрівна, доцент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом І ступеня Самарцева Анастасія Євгенїівна Филюк Галина Михайлівна, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Диплом І ступеня Кравець Світлана В’ячеславівна Літвінов Олександр Сергійович, доцент кафедри економіки підприємства Одеський національний економічний університет
Диплом І ступеня Мішина Кристина Славенівна Шевчук Наталія Валентинівна, доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Диплом І ступеня Профатило Олена Юріївна Пилипенко Надія Миколаївна, доцент Сумський національний аграрний університет
Диплом ІІ ступеня Березюк Катерина Михайлівна Грішнова Олена Антонівна, професор кафедри економіки підприємства Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Диплом ІІ ступеня Дукмас Ганна Олегівна Гонтарева Ірина В’ячеславівна, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Диплом ІІ ступеня Кушнаренко Іванна Едуардівна, Кучеренко Людмила В’ячеславівна Кубарева Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Диплом ІІ ступеня Демченко Катерина Юріївна, Чуєва Карина Юріївна Димченко Олена Володимирівна, завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Диплом ІІ ступеня Кравченко Діана Петрівна Тарасюк Галина Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирський державний технологічний університет
Диплом ІІ ступеня Задорожна Аліна Володимирівна, Латушко Ольга Ігорівна Горовий Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри міжнародної економіки Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом ІІ ступеня Ціцяла Андрій Степанович Лупак Руслан Любомирович, доцент кафедри економіки підприємства Львівська комерційна академія
Диплом ІІ ступеня Мудрик Василь Сергійович Піжук Ольга Іванівна, доцент кафедри економіки підприємства Національний університет державної податкової служби України
Диплом ІІ ступеня Сухорада Анна Сергіївна Стефанюк Ольга Дмитрівна, доцент ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Диплом ІІ ступеня Шаповалова Анастасія Олександрівна Карлюка Дмитро Олександрович, доцент кафедри економіки і підприємництва Херсонський національний технічний університет
Диплом ІІ ступеня Мякушко Олег Віталійович Валінкевич Наталія Василівна, професор кафедри економіки підприємства Житомирський державний технологічний університет
Диплом ІІ ступеня Прус Катерина Валентинівна Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"
Диплом ІІ ступеня Діденко Юлія Ігорівна Левченко Юлія Григорівна, доцент Національний університет харчових технологій
Диплом ІІІ ступеня Новожилова Аліна Віталіївна Цибульська Елеонора Іванівна, доцент кафедри економіки підприємства Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Диплом ІІІ ступеня Чазов Євген Володимирович Ралко Олександра Сергіївна, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національний університет харчових технологій
Диплом ІІІ ступеня Баляба Володимир Олександрович Смачило Валентина Володимирівна, доцент кафедри економіки Харківський національний університет будівництва та архітектури
Диплом ІІІ ступеня Пащенко Марина Сергіївна Манаєнко Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"
Диплом ІІІ ступеня Бугаєнко Олександра Віталіївна Єрмак Світлана Олександрівна, доцент кафедри економіки підприємства Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Диплом ІІІ ступеня Корнус Валерія Вадимівна Яковлєв Анатолій Іванович, завідувач кафедри економіки і маркетингу Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Диплом ІІІ ступеня Сорокотяженко Катерина Сергіївна Іпполітова Інна Ярославівна, доцент Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Диплом ІІІ ступеня Лелеко Анастасія Миколаївна Карлюка Дмитро Олександрович, доцент кафедри економіки і підприємництва Херсонський національний технічний університет
Диплом ІІІ ступеня Фатич Вікторія Володимирівна, Маковська Ольга Валеріївна Гришко Наталя Євгеніївна, доцент кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Диплом ІІІ ступеня Ширков Ігор Володимирович Радько Вікторія Миколаївна, в.о. завідувача кафедри економіки та стратегії підприємств Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Диплом ІІІ ступеня Лесюк Альона Станіславівна Калініченко Олександр Володимирович, доцент кафедри економіки підприємства Полтавська державна аграрна академія
Диплом ІІІ ступеня Кузнецова Анастасія Анатоліївна Филипенко Олена Михайлівна, професор кафедри прикладної економіки та інформаційних систем Харківський державний університет харчування та торгівлі
Диплом ІІІ ступеня Немченко Альбіна Миколаївна Фещенко Ольга Михайлівна, доцент кафедри економіки підприємства Університет митної справи та фінансів
Диплом ІІІ ступеня

Новікова Юлія Вікторівна

Дегтярьова Ольга Олександрівна, доцент Одеський національний економічний університет
Диплом ІІІ ступеня Ярошенко Любов Василівна Павленко Ірина Анатоліївна, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Диплом ІІІ ступеня Лисиціна Ірина Юріївна Федулова Ірина Валентинівна, професор Національний університет харчових технологій
Диплом ІІІ ступеня Матвієвський Олексій Миколайович Тур Олександр Миколайович, старший викладач кафедри економіки підприємств Шосткинський інститут Сумського державного університету
Диплом ІІІ ступеня Клімович Руслан Андрійович Мазур Володимир Степанович, доцент кафедри бізнесу і туризму Тернопільський національний економічний університет
Диплом ІІІ ступеня Чіненова Дар'я Миколаївна Кучеренко Сергій Костянтинович, доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Диплом ІІІ ступеня Хамула Еріка Орестівна Чернобай Ліана Іванівна, професор кафедри ММП, Мороз Володимир Іванович, професор кафедри ЕПК Національний університет "Львівська політехніка"
Грамота Бегур Василь Сергійович, Король Вадим Григорович Скляр Євгенія Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємства Буковинський державний фінансово-економічний університет
Грамота Паламарчук Аліна Ігорівна Сірко Анатолій Васильович, професор кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Тернопільський національний економічний університет
Грамота Ставропольцева Ольга В'ячеславівна Мелушова Ірина Юріївна, кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Остання редакція: 21.04.16