Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НАША КОМАНДА

 

Чуб Оксана Володимирівна

директор
—    налагодження контактів з потенційними роботодавцями для встановлення довгострокових ділових відносин з питань стажування та працевлаштування студентів відповідно до їх кваліфікації;
—    підтримання ділових стосунків з випускниками університету, які є потенційними роботодавцями.

 


 

Самохвал Марія Володимирівна

Провідний фахівець з аналізу ринку праці
—    здійснення пошуку актуальних вакансій у різних джерелах;
—    оновлення інформації на стендах та інших інформаційних ресурсах;
—    здійснення контролю за актуальністю відкритих вакансій.

—    ведення картотеки зареєстрованих студентів;
—    проведення попередньої роз’яснювальної роботи зі студентами щодо працевлаштування.


 

Олешко Інна Володимирівна

Керівник практики

- Загальна організація практики, та контроль за її проведенням, розроблення організаційних заходів, що забезпечують підготовку та проведення практики;

- Зв'язок з базами практики з питань проходження практики і заключення відповідних договорів;

- Забезпечення кафедр інформацією щодо наявності баз практики;

- Розробка документації для проведення практики. 


 

Турчин Тамара Миколаївна

Провідний фахівець

- Допомога кафедрам в організації і проведенні практики;

- Перевірка та реєстрація договорів практики;

- Забезпечення кафедр документацією, необхідною для проходження практики.

Остання редакція: 20.09.19