Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історико-патріотичний клуб «Мужність»

Діяльність історико-патріотичного клубу «Мужність» спрямована на:

 • виховання сучасного громадянина-патріота Української держави;
 • підготовка студентської молоді до виконання ролі активних громадян;
 • формування громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у житті громади;
 • підтримка та розвиток цінностей та традицій університету, формування корпоративної культури Університету;
 • робота зі студентами-переселенцями з окупованих територій, сиротами, інвалідами, студентами - учасниками АТО, дітьми учасників АТО;
 • проведення  акцій доброчинності та милосердя, розвиток волонтерського руху серед студентів.

Основні  завдання  клубу:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості у ЗВО, відповідно до її інтересів та можливостей;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання, поширення української мови як духовного коду нації;
 • відновлення та вшанування національної пам'яті, пошуково-краєзнавча робота;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу, розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • утвердження в свідомості студентської молоді об'єктивної оцінки ролі Українського війська в Українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил України у відстоюванні ідеалів свободи та державності її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української Народної Республіки, Січових стрільців, Української Повстанської Армії до часів незалежності;
 • відродження традицій українського народу як важливої громадської сили патріотичного виховання молоді;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про людей з особливими потребами;
 • створення умов для посилення патріотичної спрямованості функціонування інформаційного середовища в навчальному закладі під час висвітлення подій та явищ суспільного життя та проведення виховних заходів;
 • координація діяльності громадських організацій, інших клубів та осередків громадської активності в навчальному закладі, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
 • інформаційно-просвітницька діяльність клубу;
 • виховання у членів клубу свідомого ставлення до власної безпеки  та  безпеки  оточуючих,  формування  здорового способу життя;
 • виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

До складу клубу входять:

 • студенти І-VІ курсів університету;
 • викладачі кафедр гуманітарного спрямування Університету (кафедра політичної історії, кафедра української мови та літератури, військова кафедра, кафедра соціології, кафедра педагогіки та психології, кафедра філософії) та інші;
 • співробітники Інституту історії українського суспільства,
 • співробітники Музею історії  КНЕУ,
 • представники інших громадських організацій.

Вступ до клубу здійснюється добровільно.

Історико-патріотичний клуб «Мужність» працює в структурі Центру соціальної адаптації та психологічної допомоги студентам університету.

Голова Клубу – Матвієнко Ю.О., доцент кафедри педагогіки та психології.

 

 

Остання редакція: 04.05.22