Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зразкова акредитація програми PhD 051 Економіка15 Жовтня 2020р.

На черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було розглянуто акредитаційну справу 3-го освітньо-наукового рівня (PhD) зі спеціальності 051 «Економіка» . Не зважаючи на оцінку «В» за усіма критеріями, надану експертною комісію, підготовлені вмотивовані заперечення переконали Галузеву Експертну Раду  та НАЗЯВО у «взірцевості» даної ОНП. Як результат,  було прийнято рішення про зразкову акредитацію освітньо-наукової програми «Економіка», з оцінкою «А» по 5-ти критеріям.

Відтак було доведено:  

  • взірцевість концепції підготовки PhD, розробленої в університеті;
  • міжпредметність та інноваційність тем дисертаційних досліджень, які виконуються за даною ОНП,
  • надзвичайно  високий професіоналізм  та потужний інноваційний потенціал науково-педагогічних працівників  та наукових керівників даної ОНП,
  • взірцевість налагоджених партнерських  зв’язків  та співпраці  з  урядовими, науковими та бізнес-структурами;
  • інтернаціоналізацію навчання та досліджень за ОНП;
  • взірцевість створеної в університету наукової екосистеми, культури якості та доброчесності;
  • високий рівень якості та інноваційності інституційного та методичного забезпечення підготовки докторів філософії (PhD).

 

Щиро вітаємо увесь колектив Університету , 

Гаранта програми д.е.н., професора , професора кафедри бізнес-економіки та підприємництва Лігоненко Ларису Олександрівну,

колективи  усіх 14 кафедр, на яких  реалізується підготовка докторів філософії зі спеціальності 051 « Економіка»,

відділ аспірантури та докторантури.