Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вчена рада факультету