Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пилипенко В. Політика роздування цін: етичні аспекти

Пилипенко Вікторія Олександрівна
2 курс, КЕФ БС 201, 6508/1
vika_red_rose@mail.ru

ПОЛІТИКА РОЗДУВАННЯ ЦІН: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Пилипенко Виктория

ПОЛИТИКА ВЗВИНЧИВАНИЯ       ЦЕН: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Pylypenko Viktoria

THE POLICY OF  PRICE GOUGING :

ETHICAL ASPECTS

 

Актуальність.
Зростанняцін на товари першої необхідності завжди супроводжується  закликами  людей до законодавчого обмеження «стелі» ціни, але в моменти соціальних та природних катаклізмів до них приєднуються  етичні аргументи: держава прагне захистити споживачів від підприємців, які хочуть скористатися потребами людей у важкій ситуації заради «наживи» . Однак на практиці ці «благородні» прагнення чиновників обертаються лише виникненням дефіциту, і замість більш дорогого продукту споживачі як правило отримують його відсутність. В деяких випадках вважається, що роздування цін є відмінним, в моральному відношенні, від звичайного підвищення цін з тієї причини, що його пов'язують з концепцією провалів ринку.

Постановка проблеми.
Метою даного дослідження є аналіз поняття ,,роздування цін,, , визначення його етичних та моральних аспектів, а також дослідження проблематики політики цінового підвищення і її законодавчі обмеження.

Результати дослідження. 
Не дивлячись на те, що практика роздування цін достатньо широко обговорюється в ЗМІ, на академічному рівні публікацій, присвячених цьому питанню, обмаль. Одним з найвідоміших вчених, який запропонував оцінювати етичні та моральні аспекти роздування цін став Метт Зволінський (MattZwolinski) - професор філософії в Університеті Сан-Дієго. В той же час існує багато робіт, присвячених дослідженню співвідношення ринкового механізму та держави, їх місцю та ролі в досягненні ефективного, гармонічного функціонування економіки, а також концепції провалів ринку. Розробкою цих питань займались Дж. Ст. Милль, А. Пигу, Дж. М. Кейнс, Дж. Робінсон, Р. Коуз, Дж. Стигліц, Дж. Акерлоф, Хасанова Л. В., Усанов П.В. та багато інших. У науково-популярній літературі дається декілька визначень поняття «роздування цін»(англ. ballooningofprices). Ось деякі з них: «роздування цін - невиправданезбільшення, підняття цін на товари, частіше за все як етап боротьби за ринок» [3]; «роздування цін - навмисне, не обумовлене об'єктивними факторами підвищення цін» [5], «роздування цін – спеціальне, продумане, невиправдане, не обумовлене об'єктивними факторами підвищення цін, зазвичай інспіроване в ході конкурентної боротьби» [6] Отже, дане поняття передбачає перш за все навмисне та невиправдане збільшення цін, яке дуже часто використовують в процесі конкурентної боротьби. Однак, більш точне визначення основних характеристик даної політики можна встановити, розглянувши заходи з її обмеження у різних країнах.

Політика роздування цін має місце майже в кожній державі, проте обмежувальні заходи щодо цього вживаються не завжди. Так, в Україні спостерігається вже не зародження, а процвітання політики роздування цін в обслуговуючих закладах (в т.ч. готелях) в період очікування Євро-2012. На жаль, уряд України не в змозі обмежити зростання цін на продукцію приватних підприємств, оскільки «державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домінуюче)  становище на ринку»

[2]. В Росії відбувається швидке зростання цін монопольними організаціями на енергетику, оскільки вонадужеважкопіддається контролю[1]. Основним прикладом політики роздування цін може послужити економіка США та її законодавче обґрунтування. Саме в законодавстві більшості штатів  США містяться норми, що забороняють накручування цін, і ці норми є непоганим вихідним пунктом для розуміння даного феномена. В даний час закони, що забороняють накручування цін, маються приблизно в 34 штатах . І хоча між цими законами існують значні розбіжності в деталях, три ключових елементи є для них спільними.

1. Період надзвичайної ситуації.
Майже у всіх законах про роздуванні цін вказується, що вони застосовуються виключно по відношенню до дій, що здійснюються в період надзвичайної ситуації [8].

2.  Необхідні предмети.
В більшості законів також пояснюється, що їх обмеження поширюються лише на певні категорії предметів - як правило, необхідних для виживання або подолання серйозних проблем, викликаних лихом. Типовим прикладом служить Каліфорнія, яка включає в список таких предметів лише «продовольчі товари або товари та послуги, що використовуються при рятувальних операціях і для постачання в надзвичайній ситуації, медикаменти, пічне паливо, будівельні матеріали, житлові, транспортні, складські послуги, бензин і інші паливно - мастильні матеріали»[7].

3. Цінові стелі,
Відмінною рисою законів про роздуванні цін є обмеження максимального рівня ціни на зазначені товари. Такі обмеження накладаються або шляхом заборони «необґрунтованого», «надмірного» або «несумлінного» підвищення ціни або шляхом встановлення конкретних лімітів на припустиме процентне збільшення ціни після виникнення надзвичайної ситуації [7]. У самих крайніх випадках максимальне допустиме відсоткове збільшення ціни встановлюється на нульовому рівні [8]. Тому не менш важливими питання виступають: Чи потребує надзвичайна ситуація офіційного оголошення або ж досить просто якогось катастрофічної події? Які предмети вважаються необхідними, а які - ні? І яке збільшення ціни є надмірним (яким повинно бути цінове збільшення аби його прирівнювали до політики роздування цін)?[4]

Проте однозначної відповіді ні в одному законодавчому джерелі мені знайти не вдалося. На мою думку, неоднозначність та неясність відповідей на поставлені питання обумовлена тим, що уряд держави залишає за собою право встановлювати межі цін відповідно до характеру ситуації в країні (надзвичайної)

Щодо морально-етичних аспектів даного поняття, то характеризуючи ту чи іншу дію як накручування цін, ми виносимо оціночне судження про цю дію і сприймаємо її негативно. Аналіз законодавства штатів, що забороняє накручування цін, підтверджує цю гіпотезу. Переважна більшість законів  визначає накручування цін через такі нормативні поняття як «необгрунтоване» або «несумлінне». Як мені здається, єдина проблема, пов'язана з таким визначенням, полягає в тому - чи є накручування цін аморальним в дійсності? Для того, щоб уникнути цієї проблеми, я пропоную трактувати поняття «роздування цін» у сенсі prima facie (тобто як щось передбачуване, але вимагає подальшого дослідження перш, ніж можна буде зробити остаточний висновок). Тому в рамках даного дослідження я пропоную використати наступне визначення: накручування цін – ситуація стрімкого підняття цін, яка має місце в тих випадках, коли в умовах надзвичайної ситуації ціна на той чи інший товар, що є необхідним або винятково корисним для подолання наслідків цієї ситуації, встановлюється на рівні, який представляється несправедливо високим [9]. В цілому, люди не вважають, що в підвищенні цін є щось проблематичне з моральної точки зору - і, тим більше, те, що вимагає законодавчого втручання. Наприклад, якби керівники компанії Nike проголосували завтра за те, щоб подвоїти ціну, за якою вони продають своє взуття, то ми б, ймовірно, визнали їх жадібними, але було б украй важко довести аморальність їхніх дій. На мою думку, те ж саме буде справедливим, якщо ми розглянемо товар, який з набагато більшою переконливістю можна вважати за необхідне - молоко. Але причина, по якій більшість з нас не заперечувало б проти такого збільшення цін, пов'язана з тим, як ми сприймаємо роботу ринків при звичайних умовах. У нормальних обставинах ринки є конкурентними в тому сенсі, що будь-який товар продається безліччю продавців, і конкуренція між цими продавцями задає для них певні межі підвищення ціни, при якій покупці все ще будуть готові платити за товар. Таким чином, господар продуктового магазину, в односторонньому порядку подвоївши ціну на своє молоко, швидше за все, зрозуміє, що покупці відреагують на це рішення тим, що почнуть купувати молоко в іншому місці. Отож, поки існує достатня кількість інших продавців, які прагнуть заробити гроші споживачів, продаючи один і той же товар, можливості будь-якого продавця призначати довільну ціну серйозно обмежені. Оскільки в більшості випадків нормальна ринкова конкуренція не дозволяє підвищенням цін мати шкідливий або експлуататорський характер, в них немає нічого аморального.

Висновки.
Таким чином, можна стверджувати, що політика роздування цін несе в собі аморальний характер, тільки у випадках надзвичайних ситуацій, проголошених урядом в країні. В інших випадках, або ж державне врегулювання не дасть змогу необґрунтовано піднімати ціни на товари (продукти/послуги), або це цінове підвищення (монополії у даному випадку не розглядаються)  не дасть аніякого сенсу, а саме прибутку, через присутність конкуренції на ринку.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Газета Независимая [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.ng.ru/economics/2007-12-26/4_energy.html

2.     Закон України,,Про ціни і ціноутворення,,від 20.11.2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/507-12

3.     Електронний бізнес-словник [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.businessvoc.ru

4.     Мэтт Зволински. Этика взвинчивания цен / Новиков В.Д.  Конкурентное право (ридер)[Електронний ресурс]  – Национальный Исследовательский Университет, ‘Высшая школа экономики’:–2012.-с. 5-28 Режим доступу:http://www.hse.ru/data//2012/01/15/1260522325/Конкурентное право - Хрестоматия.pdf

5.     Современный экономический словар: в 4 т. / [редкол.:Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.]– М.: ИНФРА, 1999. - 2 е изд.  - с. 479

6.     Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.vedomosti.ru/glossary

7.     GeorgiaStatutesAnnotated -fair business practices (act§ 10-1-393.4)- Pricing practices during state of emergency- 6. 2010.[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www1.legis.ga.gov/legis/1995_96/leg/fulltext/hb1176.html

8.     KansasStatutesAnnotated- StatuteTextKSA50-6,105- UnfairTradeandConsumerProtection. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kansasstatutes.lesterama.org/Chapter_50/Article_6/

9.     ZwolinskiM TheEthicsofPriceGouging/ Мatt Zwolinski //BusinessEthicsQuarterly – 2008 -Vol. 18. -  № 3. -  [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1099567

 


Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263777

 

 

 

Остання редакція: 10.04.12