Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лідерство та партнерство в бізнесі

Мета науки: набуття знань про можливості успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в партнерствах різних типів і різновидів задля досягнення підприємством лідерських позицій на ринку.

Завдання науки: вивчення визначальних чинників набуття підприємством лідерських позицій на ринку (в галузі); виявлення ролі лідера в забезпеченні довгострокового успіху підприємства; набуття умінь та навичок виявлення та розвинення лідерських якостей; формування у слухачів уявлення про партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу набуття (та/або підтримання) конкурентних переваг.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділову переписку, електронні комунікації тощо;
 • використовувати знання про роботу з колективами людей та окремими працівниками в управлінській діяльності;
 • аналізувати та проектувати міжособистісні, групові та організаційні комунікацій;
 • обирати адекватні методи аналізу підприємства та його діяльності у контексті досягнення лідерських позицій та утворення стратегічних партнерств;
 • визначати конфігурації стратегічного простору підприємства та виявлення перспективних напрямів утворення стратегічних партнерств;
 • формувати та організаційне забезпечувати партнерські зв’язки підприємства з його контрагентами;
 • відстежувати вплив партнерства на конкурентне положення його учасників за формальними і неформальними індикаторами.
Остання редакція: 03.06.17

Публікаціі з предмету

 • Лідерство та партнерства в бізнесі 051 (71.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Лідерство та партнерство в бізнесі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Регіональна економіка і місцеве самоврядування»17 Грудня 2018 р.
 • Лідерство та партнерство в бізнесі 051/ЕР (73.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Лідерство та партнерство в бізнесі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства»17 Грудня 2018 р.
 • Лідерство та партнерство в бізнесі 015/6.010104 (73.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Лідерство та партнерство в бізнесі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)», освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта», спеціалізації 6.010104 «Економіка»17 Грудня 2018 р.
 • Лідерство та партнерства в бізнесі 076 (76.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Лідерство та партнерство в бізнесі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Підприємницька діяльність»17 Грудня 2018 р.
 • Лідерство та партнерства в бізнесі 015/6У01 (69.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Лідерство та партнерство в бізнесі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)», освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта», спеціалізації 6У01 «Економіка»17 Грудня 2018 р.
 • Лідерства та партерства в бізнесі 051 (40 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Лідерства та партерства в бізнесі»07 Вересня 2017 р.
 • Лідерства та партерства в бізнесі 076 (42.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Лідерство та партнерства в бізнесі» для спец. 07607 Вересня 2017 р.