Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лідерство та партнерство в бізнесі

Мета науки: набуття знань про можливості успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в партнерствах різних типів і різновидів задля досягнення підприємством лідерських позицій на ринку.

Завдання науки: вивчення визначальних чинників набуття підприємством лідерських позицій на ринку (в галузі); виявлення ролі лідера в забезпеченні довгострокового успіху підприємства; набуття умінь та навичок виявлення та розвинення лідерських якостей; формування у слухачів уявлення про партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу набуття (та/або підтримання) конкурентних переваг.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділову переписку, електронні комунікації тощо;
  • використовувати знання про роботу з колективами людей та окремими працівниками в управлінській діяльності;
  • аналізувати та проектувати міжособистісні, групові та організаційні комунікацій;
  • обирати адекватні методи аналізу підприємства та його діяльності у контексті досягнення лідерських позицій та утворення стратегічних партнерств;
  • визначати конфігурації стратегічного простору підприємства та виявлення перспективних напрямів утворення стратегічних партнерств;
  • формувати та організаційне забезпечувати партнерські зв’язки підприємства з його контрагентами;
  • відстежувати вплив партнерства на конкурентне положення його учасників за формальними і неформальними індикаторами.
Остання редакція: 03.06.17

Публікаціі з предмету