Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

Для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітня програма "Міжнародний бізнес", 2019)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

           Знання:

критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.

 Уміння:

розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Методичні матеріали з навчальної дисципліни

 

Для спеціальності "Управління та адміністрування", освітня програма "Міжнародний менеджмент", 2019)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

            Знання:

критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.

Уміння:

розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Методичні матеріали з навчальної дисципліни 

Анотація з навчальної дисципліни 

 

 

 

Архів

Методичні матеріали з дисципліни "Управлінська результативність в міжнародному бізнесі"

 

Остання редакція: 16.02.21

Публікаціі з предмету