Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Компютерні мережі

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:
сформулювати у слухачів необхідний обсяг теоретичних знань про появу, генезис та перспективи розвитку комп’ютерних мереж, рівні мережевої моделі взаємодії відкритих систем та протоколи, які їх об’єднують, моделі теорії масового обслуговування в комп’ютерних мережах, практичних навичок використання локальних, муніципальних, корпоративних, національних та глобальних комп’ютерних мереж, їх інтеграцію з засобами телекомунікацій, методів маршрутизації та комутації, технологій та засобів передачі даних, налаштування мережевих операційних систем, мереж з заданою якістю обслуговування, програмно-керованих комп’ютерних мереж та прикладних додатків, які реалізують різні мережеві сервіси. 

Анотація дисципліни

Остання редакція: 03.02.16

Публікаціі з предмету