Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

'Київський часопис права' включено до переліку наукових фахових видань12 Жовтня 2021р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 27.09.2021 р. № 1017  до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» включено періодичне видання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зі спеціальності 081 «Право» -  Київський часопис права.
Головний редактор – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Оксана Володимирівна Кузьменко.
Щирі вітання головному редактору та членам редколегії!