Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» м. Краків (Польща)01 Грудня 2017р.

Організатори:

 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,
 • Scientific Consulting Community ”Open Europe” (Banská Bystrica, Cловаччина),
 • Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана,
 • Тернопільський національний економічний університет,
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Сєверодонецьк),
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця),
 • Луганський національний університет ім. Т. Шевченко (м. Старобільськ),
 • ДВНЗ Донецький національний технічний університет (м. Покровськ),
 • Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг),
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
 • Полтавський університет економіки і торгівлі,
 • Чернігівський національний технологічний університет,
 • Луганський національний аграрний університет (м. Харків),
 • Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин",
 • Донбаський державний технічний університет (м. Лисичанськ),
 • Донецький державний університет управління (м. Маріуполь),
 • Київський університет імені Бориса Грінченка,
 • Макіївський економіко-гуманітарний інститут (м. Краматорськ),

 • Центр української культури (м. Пряшiв, Словаччина).

 

Запрошують викладачів, аспірантів, студентів взяти участь у VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства»,яка відбудеться

29 листопада-01 грудня 2017 р.у  м. Краків (Польща)

 

Робота конференції буде організована за наступними напрямами (секціями):

1. ЕКОНОМІКА

1.1. Світова економіка та міжнародні економічні відносини.

1.2.Економіка в кризових та посткризових умовах.

1.3. Соціальні проблеми сучасної ринкової економіки.

1.4. Маркетинг в сучасній ринковій економіці.

1.5. Економіка праці та управління персоналом.

1.6. Економічна безпека.

1.7. Економіка та управління якістю.

1.8. Політико-правові аспекти сучасної економіки.

1.9. Історичний  досвід як основа вирішення економічних проблем сучасності.

2. ПРАВО

          2.1. Теорія та історія держави і права, філософія права, соціологія права.
          2.2. Конституційне право, конституційний процес.
          2.3. Кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістика.
          2.4. Адміністративне право та процес, інформаційне право, фінансове право.
          2.5. Цивільне право та процес, сімейне право.
          2.6. Господарське право та процес.
          2.7. Трудове право, право соціального забезпечення.
          2.8. Земельне, аграрне, екологічне право.
          2.9. Міжнародне публічне, міжнародне приватне право.

 3. ІСТОРІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 3.1. Історія.

 3.2. Політологія

 3.3. Міжнародні відносини

Програма конференції

29 листопада

Колективний виїзд з м. Ужгород.

Прибуття у другій половинідня в м. Краків. Поселення до готелю у центрі Кракова.

18:00-19:00    Вечеря.

Вільний час.

30 листопада

8:00-8:30        Сніданок.

8:30-9:00        Реєстрація учасників конференції.

9:30-13:00      Робота секцій конференції.

13:00-15:00    Обідня перерва. Робота в малих групах. 

15:00               Науково-пізнавальні заходи. Знайомство з муніципальною інфраструктурою та     історико-культурною спадщиною м. Краків. Вільний час, шопінг, сувеніри.

01 грудня

8:00-8:30      Сніданок.

8:30-9:00      Виїзд з готелю.

9:00               Виїзд до м. Ужгород.

 

УВАГА: Усі очні учасники конференції, крім сертифікату про участь (що згідно законодавства України є підтвердженням наявності зарубіжного досвіду), отримують сертифікат про проходження наукового зарубіжного стажування (108 годин, включаючи дистанційну частину конференції) за відповідним напрямом.

 

За матеріалами конференціїї формується збірка тез доповідей учасників. Тези подаються до 01 грудня 2017 року на електронну адресу openeuropescc@gmail.com разом з реєстраційною формою учасника та квитанцією про сплату організаційного внеску (РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ТА ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ НАВОДЯТЬСЯ НИЖЧЕ).

Назва файлів повинні відповідати прізвищу та імені учасника (наприклад: Petrov_Vasyl_tezy, Petrov_Vasyl_zaiavka, Petrov_Vasyl_oplata).

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – до 4-х сторінок формату А4.

Технічні параметри: Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word, у форматі *.doc. НЕ  *.docx).

Шрифт:тип – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт.

Поля:з усіх сторін – 20 мм.

 

Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту відповідно до стандартів бібліографічного опису ДСТУ. У тексті зноски оформлюються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та номера сторінки (наприклад, [1, с. 26]).

 

Крім того, можлива заочна участь у заході шляхом публікації тез доповіді та(або) шляхом участі у Скайп-сесії конференції. Для заочних учасників організаційний внесок за публікацію тез доповіді складає 200 грн. Надання сертифікату заочної участі у конференції – 250 грн.

 

УВАГА: Для очних учасників конференції вартість публікації тез доповіді включається до загального оргвнеску. Також до оргвнеску включається: колективний трансфер Ужгород-Краків та Краків-Ужгород; медичне страхування; проживання у готелі (дві ночі, три дні); сніданки; вечеря у день прибуття; сертифікат учасника конференції; сертифікат про проходження зарубіжного стажування (108 годин); програма конференції та збірка матеріалів конференції.

Також очним учасникам конференції надається безкоштовна реєстрація у міжнародному реєстрі ідентифікації наукових працівників ORCID, який має інтеграцію з наукометричною базою SCOPUS.

До загального оргвнеску НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ: Індивідуальний трансфер учасників до м.Ужгород, обід та вечеря у другий день конференції.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ОЧНИХ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇвідбувається до 05 листопада 2017 року шляхом відправлення на адресу електронної пошти openeuropescc@gmail.com реєстраційної форми учасника (з обов’язковим отриманням відповіді про отримання та прийняття форми до обробки).

УВАГА: Для очної участі у конференції необхідна наявність в учасника біометричного паспорту або відкритої візи до країн Шенгенської зони.

Вартість очної участі у конференції складає 200 євро.

Здійснення передплати у сумі 100 євро (для бронювання готелю, замовлення харчування та оформлення страховки) до 10листопада 2017 року є обов’язковою. Друга частина сплачується у місті Ужгород в євро перед посадкою в автобус.

Для здійснення передплати участі в очній частині конференції учаснику буде надіслано рахунок за фактом заповнення реєстраційної форми.

Організаційний внесок за заочну участь у конференції сплачується за реквізитами:

ФОП Злобін Ілля Володимирович

Р/р  №2600910340 у відділенні ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ІПН 2863000095.

Призначення платежу: „За заочну участь у конференції ПІБ”

 

Адреса оргкомітету та контактні телефони:

Адреса оргкомітету: м. Київ, вулиця Івана Кудрі, 33.

Електронна  пошта: openeuropescc@gmail.com

Контактний телефон:050-368-35-18 (Ілля Володимирович).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 

Кушнір В.П.,

кандидат юридичних наук, доцент,

   Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

 

ТЕМА доповіді

 

Текст …[1, с. 106]

 

Список використаних джерел:

1. ……….

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Міжнародної науково-практичної конференції

 

Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою та латиницею згідно закордонного паспорту)

 

Дата народження

 

Науковий  ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи/навчання

(повна назва організації)

 

Посада/курс

 

Контактний телефон, е-mail (обов’язково)

 

Форми участі у конференції

(необхідне залишити, інше - видалити)

Очна участь

Заочна участь (лише публікація тез)

Заочна участь (публікація тез сертифікат учасника)

 

Тема доповіді

 

Секція конференції