Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Старт ІІІ-го Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку”16 Листопада 2015р.

Шановні студенти!

Стартував ІIІ Міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку". Роботи приймаються з 16 листопада 2015 року до 29 лютого 2016 року. Більше інформації в розділі "Документи конкурсу".

1 етап – рецензування конкурсних робіт (березень 2016 р.)

2 етап – заключна науково-практична конференція (травень 2016 р.)

Оргкомітет конкурсу:

Голова оргкомітету: Примостка Л.О., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту банківської діляьності;

Секретар оргкомітету: Щеглюк М.С., аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності;

Члени оргкомітету від КНЕУ: д.е.н., проф. Мороз А.М., д.е.н., проф. Майорова Т.В., асп. Курдидик Н.І.

Члени оргкомітету від інших ВНЗ:

Науменкова С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи КНУ імені Тараса Шевченка;

Каморджанова Н.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Санкт-Петербурзького державного економічного університету, Росія;

Соколов Б.І., докт. екон. наук, професор, професор кафедри теорії кредиту та фінансового менеджменту Санкт-Петербурзького державного університету, Росія.

Журі Конкурсу:

к.е.н., доц. Нікітін А.В. (голова журі, доцент, заст. зав. кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ),

д.е.н., проф. Азаренкова Г.М. (зав. кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського науково-навчального інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Харків),

д.е.н., проф. Дзюблюк О.В. (зав. кафедри банківської справи ТНЕУ, м. Тернопіль);

д.е.н., проф. Кузнецова Л.В. (зав. кафедри банківської справи ОНЕУ, м. Одеса);

д.е.н., проф. Подолянец Л.А. (зав. кафедри фінансів та кредиту СПДУ, м. Санкт-Петербург),

д.е.н., проф. Смагін В.Л. (професор кафедри банківських інвестицій КНЕУ);

к.е.н., доц. Циганова Н.В. (доцент кафедри банківської справи КНЕУ);

Клименко Ю.В. (директор, «Перше міжнародне фінансове агентство», м. Київ);

Козак П.В. (голова ради, громадська організація «ЕйСіАй-Україна»);

Лазарєв Д.Є. (член ради громадської організації «ЕйСіАй-Україна»).