Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

До уваги здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 051 «Економіка»!13 Серпня 2018р.

Повідомляємо вам, що у середу  08 серпня 2018 року на стендах приймальної комісії та офіційному сайті КНЕУ оприлюднені списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням за спеціальністю 051 «Економіка».

Відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2018 році вступникам, рекомендованим до зарахування на навчання за державним замовленням, необхідно виконати вимоги до зарахування (подати до приймальної комісії оригінали диплому бакалавру та додатку до нього) до 18:00 год. 13 серпня 2018 року.

У разі невиконання вимог до зарахування вступниками рекомендованими на навчання за державним замовленням, їх рекомендація буде анульована, а на їх місце буде рекомендований наступний за рейтингом вступник, оригінали документів якого будуть знаходиться у приймальній комісії на час виконання вимог до зарахування.

Вступники, які бажають навчатися за кошти фізичних чи юридичних осіб, і  подають оригінали дипломів бакалавра та їх додатки до приймальної комісії.

Здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 081 «Право» просимо уважно слідкувати за інформацією на сайті КНЕУ!

Усі накази на зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб будуть розміщені на офіційному сайті КНЕУ.

Запрошуємо Вас до КНЕУ!