Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Економіка міста та урбаністика"

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка"

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.)

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Спеціальність 051 “Економіка”

Освітня кваліфікація – Бакалавр з економіки

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКАМІСТА ТА УРБАНІСТИКА»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Визитівка ОПП_2021ОПП_2021Навчальний план 2021

Візитівка ОПП_2022

 

ОПП_2022

 


ОПП_2023

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота 

Архів документів

Презентація ОПП «Економіка міста та урбаністика»

 

 

Остання редакція: 20.02.24