Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення»12 Травня 2022р.

11 травня 2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення», організатором якої виступили Міністерство освіти і науки України, кафедра соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Проведення такого заходу в умовах воєнного стану є беззаперечним доказом громадянської позиції академічної спільноти, мужності та сили волі виконувати свою роботу на високопрофесійному рівні.

Учасники конференції з 29 закладів вищої освіти та з 8 наукових установ аргументовано визначили тренди та тенденції у царині соціоекономіки та управління персоналом в умовах нової соціоекономічної реальності, спричиненої пандемією Covid-19 та запровадженнямвоєнного стану. Провідні вчені та молоді науковці, продемонстрували компетентності сучасного економічного мислення, культури, розуміння філософії розвитку світу праці, соціальної сфери і зміни цінностей. Окреслили нові можливості, нові ризики та загрози, нові багатовекторні виклики що продукуються сучасними турбулентними соціально-економічними процесами.

Науковці презентували ґрунтовні доповіді щодо зміни парадигми соціально-трудової сфери, зокрема за компонентами зайнятості та організації праці, визначення місця людини в координатах нової соціоекономічної реальності та її мотивації, подолання актуальних проблем у сфері освіти, розвитку моделей компетентностей працівника цифрової епохи, необхідності реалізації зеленої економіки та відповідних їй бізнес-моделей, розвитку та адаптації до викликів соціальної сфери в умовах турбулентності, пошуку інноваційних підходів та ефективних рішень в управлінні персоналом на засадах GHRM.

Не зважаючи на онлайн-формат заходу, у віртуальній конференц-залі панувала доброзичлива атмосфера, яка сприяла науковій дискусії, поширенню дослідницьких результатів, а також постановці проблемних питань, на які ще треба буде віднайти оптимальні рішення.

Організаційний комітет конференції висловлює щиру вдячність усім учасникам конференції, зокрема юним підкорювачам наукових вершин – здобувачам вищої освіти і молодим вченим, а також шановним наставникам – провідним науковцям.

За результатами оприлюднених доповідей та проведеної дискусії буде підготовлено електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення» та розміщено у  репозитарії КНЕУ ім. В. Гетьмана.