Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальний захист населення (менеджмент персоналу)

Мета опанування дисципліни– оволодіння теоретичними знаннями у сфері здійснення соціального захисту населення для набуття практичних навичок здійснення розрахунків різного роду допомог і компенсацій.

Завдання дисципліни: сформувати навички щодо аналізу сучасного стану соціального захисту населення на макро- і мікрорівні, оформлення необхідних документыв для призначення різного роду соціальних допомог та визначати їх розмір, консультуцый керівників відносно вибору додаткових форм соціального захисту працівників на конкретному підприємстві з метою покращення результатів їх діяльності.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

·        використання набутих знань з даної дисципліни у практичній діяльності, в тому числі при проведенні наукових досліджень;

·        здійснювати індексацію заробітної плати у звязку зі затримкою її виплати;

·        визначати розмір страхового стажу для розрахунку страхових виплат (оплати листка непрацездатності, допомоги по безробіттю, виплат, поязаних із нещасним випадком на виробництві та ін.), а також розміри зазначених стахових виплат;

·        розраховувати розмір єдиного соціального внеску;

·        визначати вид та розмір соціальної допомоги для соціально-вразливих верств населення.

 

Методичні матеріали з дисципліни 2020 р. (892.5 KB)

Остання редакція: 23.03.20

Публікаціі з предмету

  • Соціальний захист населення (892.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Соціальний захистнаселення»26 Вересня 2017 р.
  • Соціальний захист населення (159.5 KB) паспорт науки "Соціальний захист населення"12 Липня 2016 р.
  • Соціальний захист населення (746 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки Соціальний захист населення07 Липня 2016 р.