Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічне управління людськими ресурсами

Метою науки єформування у студентів системи теоретичних та прикладних знань у галузі стратегічного управління людськими ресурсами сучасної організації для забезпечення її конкурентоспроможності в соціально-орієнтованій ринковій економіці.

Завданнями науки є формування у студентів вмінь та навичок  самостійно аналізувати стратегії управління людськими ресурсами у відповідності до загальних стратегій розвитку та розробляти науково-практичні рекомендації щодо формулювання та втілення стратегій управління людськими ресурсами.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

•        розробляти основні контури стратегії управління людськими ресурсами в залежності від конкретної ситуації;

•        визначати і розподіляти завдання стратегічного управління людськими ресурсами між службою управління людськими ресурсами, лінійними та функціональними керівниками, іншими суб’єктами стратегічного управління людськими ресурсами;

•        аналізувати та встановлювати відповідність між стратегією розвитку організації і стратегією управління людськими ресурсами;

•        проводити діагностику внутрішніх і зовнішніх сторін організації в аспекті її основної складової – людських ресурсів;

•        уміти  формулювати стратегію управління людськими ресурсами відповідно до загальних стратегій розвитку організації;

•        розробляти заходи, плани організаційно-технічних перетворень для реалізації стратегії управління людськими ресурсами

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету