Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології фінансового контролінгу у банку (на прикладі Райффайзен Банк Аваль) (Копія)28 Березня 2017р.

ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ У БАНКУ (круглий стіл)

09.03.2017 Інститутом фінансового контролінгу КНЕУ,  у рамках співпраці з департаментом контролінгу та управління проектами Райффайзен Банк Аваль (РБА), було проведено круглий стіл на тему: «Технології фінансового контролінгу та контролінгу ризиків у банку», де головними доповідачами виступили Юрій Сорока - начальник управління контролінгу та інформаційних потоків даних департаменту контролінгу та управління проектами Райффайзен Банк Аваль та Ольга Соловйова – начальник управління ризиків фізичних осіб та моделювання роздрібних ризиків департаменту роздрібних ризиків РБА. В дискусії прийняли участь студенти магістерських програм «Фінансовий контролінг» та «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», науковці, що цікавляться питаннями розвитку фінансового контролінгу.

Проблематику дискусії окреслив директор Інституту фінансового контролінгу, завідувач кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу О. Терещенко, який визначив ключові технології та інструменти фінансового контролінгу у корпоративному секторі та підкреслив необхідність формалізації особливостей інструментарію контролінгу у банках.

Першу  частину дискусії репрезентував Юрій Сорока, який розповів про структуру та особливості фінансового контролінгу в банку на прикладі Райффайзен Банк Аваль. Основна теза його доповіді полягала у тому, що Фінансовий контролінг  - це «ядро» прийняття фінансових рішень не лише у корпоративному секторі, а й у банку.  Пан Юрій розповів про організаційну структуру фінансового контролінгу, а також про компетенції фінансових контролерівв РБА. Було відзначено, що суттєвою особливістю банківського контролінгу є необхідність урахування значної кількості регуляторних вимог НБУ та інших регуляторних інституцій. Окрім цього, у банківському секторі високою є частка витрат на ІТ (від 20 до 50%). Відтак, важливий напрямок роботи контролінгу полягає у коректному розподілі цих витрат між окремими продуктами, центрами відповідальності тощо.

В цілому ж, система фінансового контролінгу в Райффайзен Банк Аваль є доволі комплексною, і включає в себе інструменти бюджетування, трансфертного ціноутворення, управління якістю даних, контролю витрат та інвестицій, а також побудову вітрин даних. Важливим фактором успішності фінансового контролінгу в РБА є уніфіковані та високі стандарти групи «Райффайзен Інтернаціональ», які діють для 15-ти країн. Ефективність цих стандартів підтверджується 1-м місцем РБА за обсягом прибутку у розмірі 3,8 млрд. грн. серед усіх банківських установ України.

У ході доповіді, особливу увагу було приділено методам фінансового контролінгу, що використовуються в банку. Так, «наріжним каменем» фінансового контролінгу в Райффайзен Банк Аваль є трансфертне ціноутворення. Для банківських установ загалом, трансфертна ціна  – це внутрішня ставка, яка встановлюється з урахуванням ринкових індикаторів та використовується для розподілу доходів і витрат між центрами фінансової відповідальності банку. На рівень трансфертних цін на ресурси суттєво впливає політика центрального банку у сфері ставок рефінансування, таргетування інфляції тощо.

Важливими технологіями банківського контролінгу є Riskbasedpricing (ефективна оцінка ризиків), OFSAА (Oracle finance services analytical applications),  робота з великими даними  (Big Data), Robotics approach, Lean підхід.  Доповідач особливу увагу звернув на те, що поряд зі знанням англійської мови та фінансової освіти, для працівників служби контролінгу банку важливе значення мають базові знання у сфері ІТ.

Доповідач наголосив на так званому «Цунамі регуляторів» в банківській сфері. Йдеться про багаторівневу систему регуляторних установ та регуляторних вимог: Базельский комітет, Європейський Центральний Банк, центральні банки окремих країн. Завданням контролінгу у цьому зв’язку є адаптація діяльності банку до зазначеного «цунамі».

Під час дискусії було наголошено, що працівники Райффайзен Банк Аваль мають відповідати принципам “Lean thinking”, тобто безперервного удосконалення як з позицій інструментарію, так і ідеології мислення та поведінки. Серед методів підтримки управлінських рішень, що використовуються службами контролінгу банку  було виокремлено:

1) voice in the customers (опитування клієнтів з метою виявлення причин незадоволення)

2) action plan(складання конкретного плану дій)

3) customer experience committee (оцінка та мінімізація рівня незадоволеності клієнтів)

4) monitoring & control system

5) bench marking (порівняння окремих індикаторів з  банками-конкурентами).

Друга частина дискусії була присвячена питанню контролінгу ризиків в РБА. Доповідач (О. Соловйова) наголосила, що контролінг ризиків сфокусований на оцінці ризику неповернення кредиту, оцінці операційних ризиків (прогнозування діяльності банку, стрес-тестування), оцінці ринкових ризиків (банківські операції на міжбанку), а також оцінці ризику ліквідності. Найбільш релевантною в банківській діяльності є оцінка ризику неповернення кредиту. Серед найбільш значимих технологій оцінки та планування ризиків дефолту було згадано наступні:

1) Сredit policy, Application Processing (правила кредитування, прийняття рішень щодо кредитних заяв);

2) Fraud Monitoring(оцінка можливості і ймовірності шахрайства);

3) Portfolio-analysis (аналіз портфеля);

4) Modeling & Decision Science(побудова scoring-моделей – конвертування інформації в бальну систему, тобто чим вищим є бал, тим нижчим є рівень ризику; створення conceptpaper);

5) Collateral Monitoring(служба управління заставами: збір данних та створення експертних висновків);

6) Strategic collections (збір заборгованостей з урахуванням сегментування портфелю та диференціація застосуваних інструментів щодо окремих типів клієнтів).

В РБА з високою відповідальністю підходять до питання кредитоспроможності клієнтів і розробки системи скорингу для її визначення. Кредитний скоринг – це статистичні моделі, які «конвертують» інформацію щодо клієнта в скор (бал). Такий скоринговий бал характеризує вірогідність дефолту клієнта. Ключовими параметрами, які при цьому розраховуються є Exposure at Default, Probability of Default, Loss Given Default.  Доповідач наголосив,що у контролінгу ризиків в цілому, і в оцінці кредитоспроможності клієнтів зокрема, одним із головних елементів є інформаційна підтримка.

Дружня атмосфера під час проведення круглого столу дозволила підняти та обговорити актуальні питання розвитку фінансового контролінгу в банку зокрема та виявити сучасні тренди в банківській сфері в цілому. Слухачам також було цікаво дізнатися про професійні компетенції та посадові обов’язки фінансових контролерів в Райффайзен Банк Аваль. Важливим в ході дискусії стало обговорення викликів у банківській сфері в цілому та визначення впливу цих викликів на діяльність вітчизняних банків.

Як резюмував Юрій Сорока, наука та практика не повинні розвиватися окремо, а, навпаки, тісно взаємодіяти між собою у процесі підготовки кваліфікованих фахівців та розробки інноваційних технологій банківського контролінгу. Проведена дискусія справила посильний внесок у інтегрування науки і практики у сфері контролінгу. Вона надала ряд позитивних імпульсів щодо наукових досліджень у відповідній сфері та мотивувала студентів до оволодіння професійними компетенціями фінансового контролера. 

Посилання на файл >>