Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
  1. Відкриття нової фундаментальної науково-дослідної роботи «Методологія та засоби систем штучного інтелекту в управлінні інноваційним розвитком економіки України»в 2019 р.
  2. Видання колективних монографій науковців кафедри - «Інформаційні управляючі системи та технології»(За заг. ред. проф. С.В.Устенко ) та «Інформаційно-інноваційні технології управління в еколого-економічних і виробничих системах» (За заг. ред. проф. Рамазанова С.К.) в 2019 н.р.
  3. Проведення всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференцій, круглих столів, олімпіад, диспутів з науковцями галузі знань «Інформаційні технології».
  4. Публікація 5 наукових статей в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus, Web of Science, Scopus тощо. Отримання свідоцтв, патентів, прав інтелектуальної власності.
  5. Формування нового наукового технічного напряму «Системи штучного інтелекту» в науково-навчальному інституті «Інститут інформаційних технологій в економіці».
Остання редакція: 21.12.18