Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звіт НДР 202106 Грудня 2021р.