Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інституційних досліджень економіки

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Інституціоналізм, як альтернатива сучасному мейнстріму, досліджується в університеті з різних методологічних позицій. Колектив кафедри історії та теорії господарства використовує некласичні загальнонаукові підходи, що відкрило шлях для використання принципів цивілізаційної парадигми суспільствознавства. Остання принципово відрізняється від нині домінуючого позитивізму і дає можливість сформувати власну методологічну базу інституціональних досліджень. Разом з цілим рядом фундаментальних теоретичних положень про економічну владу і власність, функціональну структуру господарської системи та інститути як засіб її організації, вдалося сформувати цілісну систему знань про інституціональну організацію господарської системи. Ключові положення теорії дозволяють віднести її до нового напрямку сучасної економічної теорії.

Витоки цивілізаційного аналізу пов’язані з працями академіка Пахомова Ю. М., який багато років працював в університеті та був науковим керівником одного із розробників інституціональної теорії організації господарства професора Степаненко С. В. Під керівництвом та за активної участі академіка Пахомова Ю. М., а також Павленка Ю. В. та Кримського С.Б. були підготовлені фундаментальні монографії «Пути и перепутья современной цивилизации» (1998), «Цивилизационные модели современности и их исторические корни» та ін. Ці та інші праці відкрили можливість формування власних методологічних засад нового напрямку інституціональних досліджень.

Послідовниками даного підходу та безпосередніми розробниками методологічних підходів і базових теоретичних положень інституціональної теорії організації господарства стали професор Степаненко С. В., доктор економічних наук Супрун Н. А., кандидат економічних наук Бахтарі Е. А., кандидат економічних наук, доцент Чернятевич Я. В., кандидат економічних наук, доцент Ущаповський Ю. В., кандидат економічних наук, доцент Колядич О. І. Їх дослідження були направлені на розкриття функціональної структури ринкової господарської системи, забезпечення процесності функціонування і розвитку як системи в цілому, так і її сфер та галузей, дослідження корпоративного управління та інститутів, що його забезпечують, соціально-економічних інститутів України, суб’єктної структури господарської системи та трансакцій, які вони виконують, держави як організаційного центру господарської системи тощо.

Колективом дослідників були підготовлені наукові праці: «Інституціональний аналіз економічних систем» (Степаненко С. В.), «Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління» (Супрун Н. А.), «Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ — початку XX ст.» (Ущаповський Ю. В.) та ін. З нових методологічних позицій колективом кафедри був підготовлений навчальний посібник «Історія економіки та економічної думки» (за редакцією Степаненка С. В.).