Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ — початку XX ст

Ущаповський Ю. В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ — початку XX ст. : монографія / Ю. В. Ущаповський. — К. : КНЕУ, 2012, — 259, [1] с.

У монографії з’ясовано місце і значення інституційного аналізу в площині нових методологічних підходів сучасної науки до історичної реконструкції розвитку економічної думки. Окреслено методологічні аспекти інституційного аналізу господарських систем. Основну увагу зосереджено на суперечливій проблемі пошуку витоків інституціоналізму в економічній думці України XIX — початку XX ст. Зародження ідей інституціоналізму в Україні досліджено в контексті розвитку економічної науки, цінностей і світоглядних орієнтирів відповідного історичного періоду в Європі. Проведено аналіз інституційної структури економіки українськими науковцями XIX — початку XX ст. в площині економічної культури і економічної політики держави. З’ясовано також еволюцію неформальних і формальних інституцій господарства у статистичних, етнографічних та історико-правових працях українських вчених.

Для наукових працівників, економістів, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться дослідницькою програмою сучасного інституціоналізму та історією економічної думки України.

 
ЗМІСТ  
ВСТУП
5
Розділ 1. Історико-економічні дослідження у світлі методології сучасного інституціоналізму
9
1.1. Методологічний апарат сучасної науки та перспективи дослідження історії інституціоналізму в Україні
9
1.2. Основи методології інституційного аналізу господарських систем
26
1.3. Інституції та інституційна структура економіки в контексті історичних інституційних досліджень
44
Розділ 2. Протоінституційні дослідження в економічній та соціологічній науці ХІХ – початку ХХ ст.
55
2.1. Витоки інституціоналізму у площині становлення класичної політичної економії 
55
2.2. Соціально-економічні інституції у соціологічній науці ХІХ – поч. ХХ ст.
60
2.3. Особливості генезису економічної науки в Україні та їх вплив на характер протоінституційних досліджень 
70
2.4. Інституції в неортодоксальній економічній науці ХІХ – поч. ХХ ст. 
82
2.4.1. Економічна теорія марксизму
82
2.4.2. Соціально-економічні інституції в дослідженнях німецької історичної школи
88
Розділ 3. Дослідження неформальних інституцій в економічній думці України ХІХ – поч. ХХ ст. 
107
3.1. Неформальні інституції у працях представників класичної політичної економії в Україні 
107
3.2. Інституційне середовище в статистичних, етнографічних та історико-правових дослідженнях дореформеного (1861) періоду
121
3.3. Теорія цивілізації А. Метлинського 
132
3.4. Особливості аналізу неформальних інституцій представниками київської економічної школи 
136
3.5. Соціально-економічні інституції в площині економічної теорії марксизму та органічної соціології
153
3.6. Неформальні інституції в площині синтезу класичної та німецької історичної шкіл
175
Розділ 4. Аналіз формальних інституцій в економічній думці Україні ХІХ – поч. ХХ ст.
184
4.1. Формальні інституції в українській економічній думці класичного періоду
184
4.2. Формальні обмеження господарської діяльності у дослідженнях Київської економічної школи
196
4.3. Інституційний порядок в контексті методології історичної школи: М. Олексієнко
218
4.4. Формальні інституції у дослідженнях К. Гаттенбергера і В. Левитського 
227
ВИСНОВКИ
236
ЛІТЕРАТУРА 243

 

Остання редакція: 31.10.14