Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сертифікована тренінгова онлайн програма для активної учнівської молоді30 Листопада 2020р.

Запрошуємо старшокласників прийняти участь

 у сертифікованій тренінговій он-лайн програмі

для активної учнівської молоді

«Мистецтво соціального впливу»,

ініційованої викладачами кафедри соціології та бізнес-лінгвістики

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана»

 

«Сьогодні для успіху недостатньо просто знайти

 оптимальне рішення. Той, хто знає правильне рішення,

але не може його реалізувати на практиці, зазнає невдачі»

П. Джефрі «Влада та вплив»

Сучасне соціально-політичне життя, особливо в умовах соціальних невизначеностей, змушує молоду людину сприймати незнайомі, «нові» соціальні ситуації як випадковий збіг обставин та пізнавати їх, переважно, через наслідки власних дій або спостерігаючи за діями інших.  Проте, це робить вас «заручниками» соціальних обставин, оточення, власних стереотипних повсякденних практик, змушує  «барахтатися  у потоці», а не обирати напрям руху, обмежує можливості вільно приймати рішення, і як наслідок -   неможливість впливати на соціальне середовище. Розуміння особливостей комунікаційного процесу залежно від соціального середовища, нових соціальних умов, механізму інтерпретації інформації іншими дозволить учасникам тренінгової програми ефективно орієнтуватися у певних соціальних, громадських, політичних просторах, обирати і застосовувати дієві комунікаційні тактики та прийоми соціального впливу для того, щоб ставати лідерами думок, соціально-політичних, громадських рухів та організацій.

Мета тренінгової програми– допомогти учасникам відкрити та зрозуміти («прокачати») власний комунікаційний потенціал, сформувати власні дієві комунікативні стратегії досягнення соціального впливу, необхідні молоді для ефективної самореалізації у сучасному соціальному, громадському та політичному середовищі.

Змістові компоненти тренінгової програми (тренінги):

  • Основи ораторської майстерності.
  • Ефективні соціально-психологічні прийоми спілкування.
  • Розуміння особливостей впливу на масову свідомість.
  • Ефективні комунікаційні тактики соціального впливу.

Як результат:

  • Розуміння особистого потенціалу соціального впливу в процесі групової комунікації.
  • Вміння створювати сприятливу комунікативну атмосферу під час контактування у групі.
  • Вміння визначати тип комунікаційних контактів, які певне соціальне оточення «нав'язує» людині.
  • Навички вибору ефективних комунікаційних тактик для досягнення соціального впливу.

Тренінгова програма стартує з грудня 2020 р. Для участі необхідно зареєструватися (посилання на реєстраційну форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkHIHZryD2ilnN_URk7-B-_YJXDrUrMiTBjT8MapIKticWXQ/viewform ).

Реєстрація триватиме до 30 листопада2020 року. Після реєстрації на пошту потенційного учасника буде надісланий лінк на установчу зустріч з коучами, під час якої учасники отримають більш детальну інформацію про проходження тренінгової програми.