Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Васильєва Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

 Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (факультет романо-германської філології) в 1987р. і отримала кваліфікацію філолога, викладача та перекладача іспанської та англійської мов. Під час навчання проходила стажування в Гаванському університеті (Республіка Куба) з вересня 1985р. по березень 1986р. З 1993р. по 2006 р. працювала викладачем кафедри військового перекладу Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Проходила стажування у Військово-морському училищі Королівських Збройних Сил Іспанії (м. Марін, Понтеведра) у травні-червні 2002р. З 2006р. по 2009р. навчалася в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю: 10.02.04 - романські мови. В жовтні 2009 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат філологічних наук за темою: " Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій". З 2009р. по 2012 р. працювала старшим викладачем кафедри іноземних мов факультету МЕіМ в ДВНЗ "КНУ ім. В. Гетьмана". З 2012 року займає посаду доцента кафедри. Викладає іспанську мову як другу іноземну. Пройшла міжнародне стажування у Мовній академії MESTER(м.Саламанка, Іспанія)«Використання інформаційних технологій при вивченні іспанської мови». Отримала сертифікат академії  від 20.10.16. В квітні-червні 2017 року пройшла курс "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" в ДВНЗ КНЕУімені Вадима Гетьмана (Інститут підвищення кваліфікації). Отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21.06.17.