Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Управління туристичними проєктами"

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність 242 «Туризм»

Освітня кваліфікація – магістр з туризму

Освітньо-професійна програма "Управління туристичними проєктами"

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2021

ОПП_2021

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 

очна (денна)

заочна

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Визитівка ОПП_2022ОПП_2022

 

Взаємодія зі стейкхолдерами:

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота 

Архів документів

Презентація ОПП «Управління туристичними проєктами»

 

Спеціальність 242 «Туризм і рекреація»

Освітня кваліфікація – магістр з туризму і рекреації

Освітньо-професійна програма "Управління туристичними проєктами"

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

очна (денна)

заочна

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:

 

 

Презентація ОПП «Управління туристичними проєктами»

Матеріально- технічне забезпечення ОП

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

Остання редакція: 28.11.23