Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ус Роман Леонідович

Кафедра: Кафедра комерційної діяльності і логістики
Посада: доцент кафедри комерційної діяльності та логістики
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Народився 09.11.1984 р. в м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.Громадянин України.

09.2001 – 06.2005

Навчався у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економічна кібернетика» на факультеті «Інформаційні системи і технології (ІСІТ)», здобув кваліфікації бакалавра з економічної кібернетики та викладача економіки.


09.2005 – 06.2006

Продовжив навчання в магістратурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримав диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобув кваліфікацію магістра.


11.2007 – 11.2010

Навчався в аспірантурі з відривом від виробництва у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі «Інформаційний менеджмент» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, склав усі кандидатські іспити, атестований до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


09.2010 – 09.2012

Асистент кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладач наук (дисциплін) освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Економічна кібернетика»: «Моделювання бізнес-процесів», «Інформаційний менеджмент», «Економіка та організація інформаційного бізнесу», «Інтернет-технології в бізнесі».


09.2012 –

теперішній час

Старший викладач кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Академічний консультант (Academic Advocate) міжнародної організації «Асоціація аудиту і контролю інформаційних систем» (Information Systems Audit and Control Association - ISACA).

В межах педагогічної (викладацької) роботи на кафедрі інформаційного менеджменту Ус Р. Л. у 1 семестрі 2009-2010 н.р., а також в 1 семестрі 2010-2011 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) “Моделювання бізнес-процесів” для студентів 3 курсу спеціальності 6502.

У 2 семестрі 2010-2011 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) “Інформаційний менеджмент” для студентів 2 курсу спеціальностей 6505, 6507, 6508, 6509.

У 1 семестрі 2011-2012 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) “Моделювання бізнес-процесів” для студентів 3 курсу спеціальності 6502, дисципліни (науки) «Економіка та організація інформаційного бізнесу» для студентів 4 курсу спеціальності 6502, дисципліни (науки) «Інформаційний менеджмент» для студентів 3 курсу спеціальності 6506.

У 2 семестрі 2011-2012 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів 2 курсу спеціальностей 6402, 6507, дисципліни (науки) «Інформаційний менеджмент» для студентів 2 курсу спеціальностей 6505, 6508 та для студентів 3 курсу спеціальностей 6506, 6507, 6508/1, 6509, дисципліни (науки) «Економіка та організація інформаційного бізнесу» для студентів 4 курсу спеціальності 6502.

У 1 семестрі 2012-2013 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Економіка та організація інформаційного бізнесу» для студентів 4 курсу спеціальності 6502, дисципліни (науки) «Інформаційний менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальностей 6504, 6509.

У 2 семестрі 2012-2013 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) “Моделювання бізнес-процесів” для студентів 3 курсу спеціальності 6502, дисципліни (науки) «Інформаційний менеджмент» для студентів 5 курсу спеціальності 8502. Також проводив (консультував щодо постановки і виконання завдань, приймав звіт і оцінював) переддипломну практику студентів 5 курсу спеціальності 8502 і виробничу практику студентів 4 курсу спеціальності 6502.

У 1 семестрі 2013-2014 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Інформаційний менеджмент» для студентів 6 курсу спеціальності 8502, дисципліни (науки) «ІТ-менеджмент» для студентів 6 курсу спеціальності 8303.

У 2 семестрі 2013-2014 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Інформаційний менеджмент» для студентів 5 курсу спеціальності 8502 та 6 курсу спеціальності 8502, дисципліни (науки) “Моделювання бізнес-процесів” для студентів 3 курсу спеціальності 6502, дисципліни (науки) «Економіка та бізнес» для студентів 2 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «ІТ-менеджмент» для студентів 6 курсу спеціальності 8303. Здійснював керівництво за написанням магістерської дипломної роботи студента 6 курсу спеціальності 8502 та за написанням бакалаврської дипломної роботи студента 4 курсу спеціальності 6101. Також проводив (консультував щодо постановки і виконання завдань, приймав звіт і оцінював) виробничу практику студентів 4 курсу спеціальності 6101.

У 2 семестрі 2014-2015 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів 3 курсу спеціальності 6101. Також здійснював керівництво за написанням магістерської дипломної роботи студента 6 курсу спеціальності 8502.

У 1 семестрі 2015-2016 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів 2 курсу спеціальності 6508, дисципліни (науки) «Комп’ютерні мережі» для студентів 4 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Web-технології та Web-дизайн» для студентів 2 курсу спеціальності 6101 та 3 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Web-програмування» для студентів 5 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів 1 курсу спеціальності 6101.

У 2 семестрі 2015-2016 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів 2 курсу спеціальності 6401, дисципліни (науки) «Комп’ютерні мережі» для студентів 3 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» для студентів 1 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Web-технології та Web-дизайн» для студентів 2 курсу спеціальності 6101.

У 1 семестрі 2016-2017 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Комп’ютерні мережі» для студентів 4 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів 2 курсу спеціальностей 6502, 6508, 6601/1 та студентів 3 курсу спеціальності 6401, дисципліни (науки) «Технології хмарних обчислень» для студентів 5 курсу спеціальності 6101.

У 2 семестрі 2016-2017 н.р. проводив практичні заняття з дисципліни (науки) «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів 2 курсу спеціальності 6601/1 та студентів 3 курсу спеціальностей 6401, 6502, дисципліни (науки) «Технології хмарних обчислень» для студентів 4 курсу спеціальності 6101, дисципліни (науки) «Комп’ютерні мережі» для студентів 3 курсу спеціальності 6101.

Також в межах роботи Уса Р. Л. на кафедрі інформаційного менеджменту слід відзначити таку його участь в розвитку і популяризації кафедри.

В 2012 р. отримав членство в міжнародній організації «Асоціація аудиту і контролю інформаційних систем» (Information Systems Audit and Control Association - ISACA) як постійно діючий академічний консультант (Academic Advocat, зараз вже Silver Member) в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

В 2012 р. був у закордонному відрядженні від ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до університету «Газі» (м. Анкара, Туреччина), куди супроводжував групу студентів КНЕУ в межах літньої програми обміну. В межах відрядження прослухав курс та склав іспити з турецької мови на рівень А2 та отримав відповідний сертифікат № 2011329.

В 2013 р. приймав активну і безпосередню участь у підготовці ліцензійної справи та процесі ліцензування нового напряму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.040303 «Системний аналіз» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» на факультеті інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

В 2014 р. приймав участь у проекті (програмі) міжнародного співробітництва ЄС Tempus544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES(BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» в межах робочої групи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

В 2014 – 2015 рр. розробив навчально-методичний комплекс дисципліни (науки) «Технології розподілених систем та паралельні обчислення» для бакалаврів галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040303 «Системний аналіз», а саме робочу навчальну програму і паспорт дисципліни, методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань, конспект лекцій і слайди презентацій, завдання до практичних, лабораторних і індивідуальних робіт, завдання до поточного модульного контролю та іспиту.

В 2016 р. успішно пройшов стажування в Департаменті аудиту та ІТ-сервісів ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за напрямом «Аудит інформаційних технологій».