Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ аспірантури і докторантури

Наука – пріоритетний напрям діяльності вищої школи. В університеті створено найпотужніший в Україні науковий потенціал у галузі економічних наук, широко відомі наукові школи з економічної теорії, фінансово-кредитних проблем, бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, маркетингу, статистики, міжнародної економіки та ін. Серед викладачів базового університету майже 70% мають наукові ступені та вчені звання.

Про потужність наукового потенціалу університету свідчить те, що в університеті працюють 2академікита 6член-кореспондентів державних академій наук.

За роки свого існування університет підготував багато вчених-економістів. Аспірантуру в університеті започатковано з 1946 року.

Підготовка в аспірантурі й докторантурі здійснюється:

за рахунок:

іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

На даний час в університеті підготовка аспірантів для отримання наукового ступеня Доктора філософії проводиться з наступних спеціальностей:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 – Право

281 – Публічне управління та адміністрування

292 – Міжнародні економічні відносини

На теперішній час підготовка докторантів проводиться з наступних спеціальностей, а саме:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 – Право

281 – Публічне управління та адміністрування

292 – Міжнародні економічні відносини

Д 26.006.01 (08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством); Д 26.006.02 (08.00.02 — Світове господарство та міжнародні економічні відносини); Д 26.006.03 (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності; 08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика); Д 26.006.04 (08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит); Д 26.006.06 (08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); Д 26.006.07 (08.00.10 — Статистика; 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці); Д 26.006.08 (08.00.05  – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.06 –  Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища); К 26.006.09 – (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Бажаємо успіху у найцікавішій і найпрестижнішій сфері людської діяльності – Науці!

Інформація для здобувачів та аспірантів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Остання редакція: 22.08.17
Вимоги до оформлення дисертацій
Розклад

Розклад
Розклад занять аспірантів першого року навчання (денна форма)

  • Розклад всі спеціальності крім 081 право
  • Розклад спеціальність 081 - Право

Розклад занять аспірантів першого року навчання (заочна форма)

  • Розклад всі спеціальності крім 081 право
  • Розклад спеціальність 081 - Право

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

7 корпус

Пари

1 корпус

8:30 - 9:50

1

8:30 - 9:50

10:15- 11:35

2

10:00 - 11:20

12:15 - 13:35

3

11:45 - 13:05

14:00 - 15:20

4

13:15 - 14:30

15:45 - 17:05

5

14:40 - 15:50

17:30 - 18:30

6

16:00 - 1710

18:40 - 19:40

7

17:20 - 18:30

19:50 - 20:50

8

18:40 - 19:50

 

Розклад сесії (рік вступу до 2016 року)
  • Розклад весняної сесії 2017 року по прийому кандидатських іспитів для аспірантів та здобувачів

 

  • Розклад осінньої сесії 2017 року по прийому кандидатських іспитів для аспірантів та здобувачів

 

Зразки заяв на складання кандидатських іспитів

Заяви на складання кандидатських іспитів в весняну та осінню  сесії для аспірантів та здобувачів приймаються
з 01 лютого по 20 лютого 

з 01 вересня по 20 вересня
Зразки заяв на складання кандидатських іспитів наведені нижче: