Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра аудиту

Кафедра аудиту (заснована в 2000 р.) є однією з провідних кафедр факультету обліку та податкового менеджменту, спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних проблем аудиту, судово-бухгалтерської експертизи, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та контролі.

Уперше в Україні започаткувала освітню програму «Диджитал-облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО "ЧОМУ МИ ОБРАЛИ НАВЧАННЯ НА «ДИДЖИТАЛ-ОБЛІКУ»? РОЗКАЖЕМО!":