Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конференція трудового колективу

 Вищим  колегіальним  органом  самоврядування  ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»  є  конференція  трудового  колективу  Університету.

На  засіданні  Конференції  24  грудня  2015  року  було  затверджено  Положення  про  вищий  колегіальний  орган  самоврядування  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» - Конференцію  трудового  колективу.

Головою  конференції  обрано  Стеценка  Богдана  Станіславовича – голову  первинної  профспілкової  організації, к.е.н., доцента  кафедри  «Фінансові  ринки».  Також  обрано  постійні  робочі  органи – секретаріат  конференції  та  мандатну  комісію.

Робочі  органи  Конференції

Конференцією  обрано  мандатну  комісію  у  складі:
Ходакевич  Сергій  Іванович – к.е.н., доцент  кафедри  банківської  справи.
Губіна  Алла  Володимирівна – начальник  відділу  кадрів.
Поплюйко Андрій  Миколайович – заст.. декана ОЕФ, к.е.н., доцент.
Петренко  Людмила  Миколаївна – к.е.н., доцент.
Фіненко  Олександр  Юрійович -  асистент  кафедри  управління  персоналом.

Конференцією  обрано  секретаріат  у  складі:
Коритник  Лілія  Петрівна – головний  бухгалтер.
Майорова  Тетяна  Володимирівна –завідувач  кафедри  інвестиційної  діяльності, д.е.н., професор.
Прісняк  Сергій  Олександрович – асистент  кафедри  міжнародних  фінансів.
Погорєлов  Сергій  Борисович – ст. викладач  кафедри  історії  та  теорії  господарства.
Кульчицька  Лариса  Юріївна – зав.  відділу  бібліотеки.


Положення  про  конференцію

Остання редакція: 20.04.16