Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ координації та моніторингу періодичних фахових видань