Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ координації та моніторингу періодичних фахових видань

Відділ координації та моніторингу періодичних фахових видань є структурним підрозділом Університету у складі Центру науки та інновацій. Відділ створено згідно наказу Ректора Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 278 від 10.04.2019 року.

Основними завданнями Відділу є:

- вивчення світового досвіду та надання рекомендацій щодо відповідності наукових періодичних видань та публікацій міжнародним стандартам;

- дослідження кількісних та якісних параметрів міжнародного та вітчизняного ринків наукових фахових періодичних видань;

- аналітична та інформаційна підтримка функціонування редакційних колегій періодичних фахових видань та координація їх роботи;

- інформаційна підтримка та надання рекомендацій щодо входження наукових фахових періодичних видань Університету в міжнародні науко-метричні бази даних;

- реалізація заходів із профілактики в Університеті усіх видів академічного плагіату;

- проведення моніторингу результатів видавничої діяльності наукових фахових періодичних видань Університету та оцінка її ефективності;

- оприлюднення  результатів видавничої діяльності наукових фахових періодичних видань Університету;

- подача заявок разом з редакційно-видавничим відділом на проведення тендерів на друк періодичних фахових видань відповідним підрозділам;

- відстеження індексів цитування праць науковців Університету в різних бібліографічних системах спільно з бібліотекою Університету;

- організація та проведеннясемінарів, нарад, круглих столів, тренінгів та конференцій, у тому числі міжнародних, з актуальних питань координації та моніторингу періодичних фахових видань та запобігання плагіату.

 

Положення про відділ координації та моніторингу періодичних фахових видань

Положення про наукові фахові періодичні видання ДВНЗ_КНЕУ ім. В.Гетьмана

 

Запобігання академічному плагіату

 

Періодичні видання університету

Остання редакція: 13.07.20
Наукометричні бази даних

 

Scopus Web of Science
Google Scholar
Реєстр наукових фахових видань України

Детальніше