Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ректорат

Рішення ректорату

Наказ МОН України від 05.12.2016 р. № 622-к Про покладання обов'язків ректора

Наказ МОН України від 06.12.2016 р. № 636 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Положення про ректорат Університету

СКЛАД РЕКТОРАТУ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Затверджено наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 592 від 26.09.2014 р.

 
 
ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович

Лук'яненко Дмитро Григорович - Ректор

 • доктор економічних наук, професор;
 • голова підкомісії «Міжнародна економіка» Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва;
 • заслужений діяч науки і техніки України;
 • лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи

тел. 456 5057; 371 6203
e-mail: lukianenko@kneu.edu.ua
            documents@kneu.edu.ua

 

 

Напрямки дiяльностi:

 • розвиток персоналу структурних підрозділів;
 • моніторинг ефективності навчальних програм;
 • інноваційне забезпечення навчального процесу;
 • визначення пріоритетів та організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • координація роботи Наукового парку, дослідницьких інститутів, спеціалізованих вчених рад, редакцій наукових фахових видань
 

КОЛОТ
Анатолiй Михайлович

Колот Анатолiй Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • заслужений діяч науки і техніки України.

тел./факс 371-6276
e-mail: kolot@kneu.edu.ua 

Напрямки дiяльностi:

 • навчальна та науково-методична робота на бакалаврському рівні підготовки;
 • видавнича діяльність;
 • організація бібліотечного обслуговування;
 • науково-методичне забезпечення приєднання до Болонського процесу.
 

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович

Чужиков Віктор Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

  • доктор економічних наук, професор;
  • Заслужений діяч науки і техніки;
  • Відмінник освіти;
  • Професор програм Жана Моне;
  • Член асоціації регіональних досліджень (Великобританія);
  • Президент громадської організації "Фундація сприяння європейській інтеграції"

  тел(044) 456-63-78
  viktor.chuzhykov@kneu.ua
  Напрямки діяльності:

  • міжнародна академічна мобільність викладачів і студентів;
  • навчання іноземних студентів, магістрантів;
  • розвиток англомовних програм;
  • участь в глобальних дослідницьких мережах
 
 
 
 
 
 
 


ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенiвна

Оболенська Тетяна Євгенівна – проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економічних наук;
 • Відмінник освіти України.

тел. 458-0073
obolenska1@gmail.com

Напрямки дiяльностi:

 • заступник голови Науково-методичної комiсiї з економiчної освiти Мiнiстерства освiти України, здiйснює пiдготовку питань на розгляд Науково-методичної комiсiї та контроль за їх виконанням;
 • виконує функцiї голови Фахової ради по лiцензуванню та акредитацiї вищих навчальних закладiв освiти з напряму "Економiка i пiдприємництво" Мiнiстерства освiти України;
 • виховна робота;
 • пiдготовка матерiалiв за вищезазначеними напрямками до розгляду в Мiнiстерствi освiти України, у Державнiй акредитацiйнiй комiсiї України, Iнститутi змiсту та методiв навчання та контроль за виконанням прийнятих рiшен

 

 

ШТУЛЬ
Валентин ПетровичШтуль Валентин Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань

 • кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу;
 • заслужений працівник освіти України;
 • Відмінник освіти України;
 • нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів і Верховної Ради України.

тел. 371-6194
e-mail: shtul@kneu.kiev.ua

Напрямки діяльності:

 • економічне планування діяльності університету ;
 • контроль за фінансовою діяльністю економічних підрозділів та аналіз показників господарсько-фінансової діяльності;
 • забезпечення ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів та обігових коштів;
 • контроль за оснащенням підрозділів університету основними засобами і матеріальними ресурсами та належним станом приміщень, будівель і прилеглої до них території;
 • координація роботи студмістечка, технічних служб, тендерного комітету, обслуговуючого персоналу;
 • забезпечення раціонального використання транспортних засобів;
 • контроль за створенням безпечних та здорових умов праці з дотриманням вимог чинного законодавства;
 • забезпечення додержання законності в діяльності університету та захист його правових інтересів.

Паценко
Олег Юрійович

Паценко Олег Юрійович – вчений секретар.

 • доцент кафедри міжнародної економіки;
 • кандидат економічних наук.

тел. 371-6173
e-mail: vr@kneu.edu.ua
pacenko@kneu.kiev.ua

Напрямки дiяльностi:

 • організує роботу та контролює виконання рішень Вченої ради університету;
 • організує та проводить конкурс на заміщення посад професорсько-викладацького складу;
 • здійснює контроль за підготовкою всіх документів, які розглядаються Вченою радою;
 • готує витяги з протоколу засідання Вченої ради щодо рекомендації до вступу в аспірантуру та докторантуру, призначення на посади завідувачів кафедр та деканів
Остання редакція: 21.04.17