Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сільченко Марина Валеріївна

Кафедра:Кафедра інформатики та системології
Посада:Проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації, професор кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:26 років
Біографія:

У 1994 році закінчила механіко-математичний факультет Київського університета імені Тараса Шевченка за спеціальністю «математика», отримавши кваліфікацію спеціаліста «математик, викладач». З 2000 року працює на кафедрі інформатики та системології ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів» за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». У 2007 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі інформатики. Член Вченої ради ННІ "Інститут інформаційних технологій в економіці" та Вченої ради Університету. З 2015 року — директор Інституту дистанційнoї освіти КНЕУ. З вересня 2016 року — завідувач кафедри інформатики та системології. З 2016 року — Заслужений працівник ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана". З 2019 року — член підкомісії 302 «Дистанційне навчання» Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти (НМК 14) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. З 2022 року — проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації.

Навчальні дисципліни:

  • «Прикладна інформатика» — для здобувачів першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • «Бізнес-інформатика» — для здобувачів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • «DataMining» — для здобувачів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
  • «Інформаційний аналіз фінансових процесів» — для здобувачів другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Авторський сайт "Прикладна та бізнес-інформатика - відеокурс для студентів та викладачів КНЕУ"
Авторський YouTube-канал: https://www.youtube.com/c/MarynaSilchenko-KNEU

СТОРІНКА ПРОРЕКТОРА