Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Служба архіву

  • Керівник служби архіву - Фляшнікова Нелля Олександрівна
  • Заступник керівника служби архіву - Сидоренко Марина Миколаївна
  • Архіваріуси служби архіву: Савон Марина Євгеніївна, Шипота Жанна Олександрівна

Служба архіву є структурним підрозділом Університету, що здійснює свою роботу у відповідності з Статутом Університету, керуючись при цьому Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про національний архівний фонд і архівні установи», правилами, інструкціями та рекомендаціями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки, наказами ректора Університету, а також Положенням про службу архіву Університету.

Функції підрозділу:

- прийом, облік та зберігання закінчених діловодством документальних матеріалів, оброблених відповідно до положень чинного законодавства;

- організація експертизи наукової та практичної цінності документальних матеріалів, що знаходяться в архіві;

- організація використання документальних матеріалів і видання у встановленому порядку довідок, копій, витягів зацікавленим установам та окремим особам;

- консультування працівників підрозділів з питань постановки документальної частини діловодства та архівної справи.

Положення про архів університету

 
Остання редакція: 13.06.16