Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Федоренко О.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід використання системи КANBAN

Федоренко Ольга , 4 курс, спец. 6504, ЕЕП-404

O_I_Fedorenko@e-mail.ua

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КANBAN

Федоренко Ольга

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ KANBAN

Fedorenko Olga

FOREIGN AND UKRAINIAN EXPERIENCE OF USING THE KANBAN SYSTEM

Актуальність.Тема економії ресурсів підприємства завжди була актуальною, тому що більшість підприємців намагаються досягти максимального результату при мінімальних витратах – і це логічно. Японці ж досягли найкращих результатів у цьому – вони домоглися створення потокового виробництва і при збільшенні обсягів виробництва зменшувати обсяги запасів, тим самим знижуючи ризик псування запасів і зменшуючи витрати на їх зберігання.

 Постановка проблеми. Мета дослідження  полягає у розкритті сутності, переваг та механізму практичного застосування логістичної системи Кanban на підприємстві .

Результати дослідження. Система Кanban вперше впроваджена корпорацією Toyota Motors в 1972 р. на заводі “Такахама” (м. Нагоя). Вона являє собою систему організації безперервного виробництва, що дозволяє швидко перебудовувати виробництво і практично не вимагає страхових запасів. Сутність системи Кanban полягає у тому, що всі виробничі підрозділи заводу, включаючи лінії кінцевого складання, забезпечуються матеріальними ресурсами тільки в тій кількості і до такого терміну, який необхідний для виконання замовлення, зробленого підрозділом-споживачем. Замовлення на готову продукцію подається на останню стадію виробничого процесу, де здійснюється розрахунок необхідного обсягу незавершенного виробництва, яке повинно надійти з передостанньої стадії. Аналогічно, з передостанньої стадії йде запит на попередній етап виробництва на певну кількість матеріалів. Тобто обсяги виробництва на даній ділянці визначаються потребами наступної виробничої ділянки.

 Система Кanban покликана підтримувати функціонування виробництва, заснованого на принципі “точно вчасно”. За допомогою цієї системи з'являється реальна можливість усунути перевиробництво (основне джерело втрат) і мінімізувати запаси на виробничій лінії. Крім цього, система Кanban сприяє виявленню причин втрат на підприємстві, допомагає знайти проблеми у виробничому процесі .

Кanban-система забезпечує організацію безперервного матеріального потоку за відсутності запасів: виробничі запаси подаються невеликими партіями безпосередньо в потрібні точки виробничого процесу, минаючи склад, а готова продукція відразу відвантажується покупцям .

 Логістична система Кanban являє собою метод, який спрямований на задоволення потреб клієнтів самостійно керуючим виробництвом за принципом отримання. Матеріальний потік при цьому спрямований вперед (від виробника до споживача), тоді як інформаційний потік спрямований назад (від споживача до виробника). Постійні втручання центрального керівництва зайві при цій системі .

Впровадження системи Кanban на підприємстві потребує стабільних процесів (коливання збуту не повинні перевищувати 10- 15%) і чіткої стандартизації діяльності, включаючи в першу чергу стандартизацію робочих місць всіх учасників процесу, стандартизацію запасів на всіх етапах потоку переміщення ресурсів – матеріальних і нематеріальних, а також всього потоку додаткових цінностей – від робочого місця, робочої лінії, складу, підприємства, постачальників та споживача. Ці умови є обов’язковими, в протилежному випадку впровадження системи – втрачений час та засоби .

 Практичне використання системи Кanban або її модифікованих версій дозволяє значно поліпшити якість продукції, що випускається; скоротити логістичний цикл, істотно підвищивши тим самим оборотність оборотного капіталу фірм; понизити собівартість виробництва; практично виключити страхові запаси і значно зменшити обсяг незавершеного виробництва.

 Засобом передачі інформації в системі є спеціальна картка “кanban” в пластиковому конверті. Поширено два види карток: відбору і виробничого замовлення . У картці відбору вказується кількість деталей (компонентів, напівфабрикатів), які мають бути узяті на попередній ділянці обробки (складки), тоді як в картці виробничого замовлення — кількість деталей, які мають бути виготовлені (зібрані) на попередній виробничій ділянці. Ці картки циркулюють між  підприємствами - виробниками, його філіями і між багаточисельними фірмами-постачальниками.

Система KANBAN реалізована на таких підприємствах як General Motors, Massey-Ferguson, Renault .

 Розглянемо дію системи Kanban на прикладі українського підприємства ТзОВ “Кромберг енд Шуберт Україна”. Це підприємство машинобудівної галузі із 100% закордонним капіталом, яке спеціалізується на виробництві бортових кабельних мереж для легкових автомобілів та мотоциклів на основі переробки давальницької сировини, яка поставляється із-за кордону компанією “Кромберг енд Шуберт Холдінг ГмбХ” (Австрія).

Технологія Кanban на ТзОВ “Кромберг енд Шуберт Україна” дає можливість широкого використання штрих-кодів. Вони наносяться на картки і за допомогою терміналу збору даних  легко визначається адреса розміщення матеріалу в будь-якій зоні і контролюється  його переміщення в середині складу. ТзОВ “Кромберг енд Шуберт Україна”, використовуючи систему Кanban, отримують виробничі ресурси щодня або навіть кілька разів протягом дня, таким чином, запаси підприємства повністю оновлюються 100-300 разів на рік або навіть частіше, тоді як на підприємстві, що використовує системи MRP або MAP – лише 10-20 разів на рік.

До переваг такої логістичної системи можна віднести: проста і швидка обробка на складі; економія місця на складі та на виробництві; на виробництві знаходиться лише та сировина, яка дійсно необхідна; висока надійність запасів на виробництві, при цьому можуть зменшуватися норми запасу; зменшення запасу виробничого матеріалу; постійне матеріальне забезпечення виробництва; підвищений рівень обслуговування поставок, скорочення кількості простоїв через нестачу матеріалів; уникнення перевиробництва, ліквідації складу сировини і напівфабрикатів; значно менше ресурсів необхідно для здійснення управління та контролю.

На українських підприємствах впродовж останніх 5 років використання логістичних прийомів стало масовим. Такі виробники, як ”Сармат”, ЗАТ ”Чумак”, ”Львівська політехніка”, ЗАТ ”АВК”, ”Торговий дім Харьківський жиркомбінат”, ”Торговий дім Львівський жиркомбінат”, ”Агрокосм”, ”Кримський ТИТАН”, ”Сан Інтербрю Україна”, ”Ніссан Мотор Україна”, ”Криворізький завод гірничого обладнання”, ”Крафт Фудз Україна”, практикують системи Канбан та “точно вчасно” на своїх виробництвах.

Висновки. Методологія Кanban представляє собою потужний інструмент удосконалення організації виробництва. Якщо правильно розробити і коректно впровадити, з врахуванням особливостей підприємства, то ця система здатна значно підвищити його конкурентоспроможність. Виробництво, організоване із використанням методології Кanban, працює ритмічно та рівномірно. Ця система є ефективною технологією для здійснення управління і контролю у виробничій діяльності підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Луис Р. Система Канбан. Практичиские саветы по разработке в условиях вашей капмании / пер с англ. Журиной Е.В.; Под науч ред. Башкардина Э.А. – М.: РИА стандарты и качество, 2008. – 140 с.

2.     Болтрукевич В., Канбан для рабочих. Институт комплексных стратегических исследований – 2007г. – 128 c.

3.     Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний / М. Имаи; [пер. с англ.] – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 274 с.

4.     Лайкер Дж. Система разработки продукции в Toyota: люди, процессы,технология / Дж. Лайкер, Дж. Морган; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440 с.

5.     Тайити О. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства / Тайити О. –М: Издательство ИКСИ, 2008.

Переглянути презентацію

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263714

Остання редакція: 11.04.12