КНЕУ - Люшенко Оксана Іванівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Люшенко Оксана Іванівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у Київському національному економічному університеті, отримала диплом за спеціальністю магістр з "Управління персоналом та економіки праці" і була рекомендована до навчання в аспірантурі.