Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ

Наука бакалаврського рівня  для спеціальності 6508/1 надає студентам необхідні теоретичні знання та забезпечує практичні навички щодо організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності  банків та небанківських кредитних установ. 

Метою науки "Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ" є надання студентам необхідних теоретичних знань та забезпечення практичних навиків щодо організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності кредитних установ.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб з’ясувати роль аналізу діяльності в управлінні банком, систему показників та їх вплив на побудову аналізу, розібратися в системі методів аналізу, уяснити загальну структурну побудову аналізу та його зв’язок з вимогами менеджменту та маркетингу конкретного комерційного банку, практично засвоїти методику і техніку аналізу банківської діяльності.

Компетентності, на формування яких зорієнтована наука «Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ»:

- здійснювати аналіз та оцінку формування ресурсної бази банку та небанківських кредитних установ;

- здійснювати аналіз та оцінку активних операцій банку та небанківських кредитних установ;

- оцінювати основні ризики на які наражаються в своїй роботі банк та небанківські кредитні установи;

- аналізувати фінансові результати діяльності банку та небанківських кредитних установ;

- аналізувати та оцінювати фінансовий стан комерційного банку та небанківських кредитних установ.

Остання редакція: 20.12.15

Публікаціі з предмету