Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий аналіз у банках

Фінансовий аналіз у банках – вивчаються: інформаційні джерела проведення фінансового аналізу в банках та процедури їх підготовки для проведення аналітичних розрахунків; методика проведення фінансового аналізу банку; сучасні методи аналітичного дослідження діяльності банку та сфери їх застосування для дослідження різних аспектів його діяльності; методика розрахунку основних аналітичних  показників фінансової діяльності банку та їх  оптимальні критеріальні значення;  порядок організації аналітичної роботи в банку залежно від  стратегічних цілей управління та  його організаційної структури; особливості застосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій для проведення аналізу активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банку; вимоги НБУ щодо основних нормативів діяльності банківської установи.

Остання редакція: 16.11.15