Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей ОКР магістр

Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Громадяни України 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 

Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

 

 

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

 

Облiково-економiчний факультет

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування

250

250

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Фiнансово-економiчний факультет

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування,  спеціалізація  - Фінанси і кредит

470

300

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Фінанси, банківська справа та страхування,  спеціалізація  - Банківська справа

250

150

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Факультет економіки АПК

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємств  АПК

40

20

1р.6м.

1р.8м.

 

   

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування в АПК

80

50

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Факультет економіки та управління

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економічна теорія

30

-

1р.6м.

-

 

   

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

140

140

1р.6м.

1р.8м.

 

   

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

170

60

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування (Управління розвитком бізнесу)

25

-

1р.6м.

-

 

   

074

Публічне управління та адміністрування

30

30

1р.6м.

1р.8м.

 

   

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємницька діяльність

120

80

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Факультет інформаційних систем і технологій

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

100

25

1р.6м.

1р.8м.

 

 

 

Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика

30

25

1р.6м.

1р.8м.

 

   

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізація - Інформаційні управляючі системи та технології

30

-

1р.10м.

-

 

   

 

               

Факультет міжнародної економіки i менеджменту

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

440

180

1р.6м.

1р.8м.

 

   

073

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування (Менеджмент у міжнародному бізнесі)

25

-

1р.6м.

-

 

   

 

               

Факультет управління персоналом, соціології та психології

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

100

70

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Факультет маркетингу

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

150

120

1р.6м.

1р.8м.

 

   

Юридичний факультет

08

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

460

250

1р.6м.

1р.8м.

 

   

 

Остання редакція: 07.07.17