Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Команда

Команда Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з реалізації проекту "Імплементація стратегії академічної доброчесності університету":

1. Колот А.М. - проректор з науково-педагогічної роботи;

2. Востряков О.В. - декан факультету економіки та управління;

3. Усик В.І. - доцент кафедри макроекономіки та державного управління;

4. Логущенко І.М. - завідувач лабораторії наукового забезпечення впровадження новітніх форм та методів навчання

5. Дементьєв В.В. -  студент 3 курсу фінансово-економічного факультету;

6. Ільницький Д.О. - професор кафедри міжнародної економіки;

7.  Дима О.О.- заступник декана факультету маркетингу.

Остання редакція: 17.04.17