КНЕУ - Кабінет ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кабінет ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм

Для забезпечення реалізації вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 року № 1187, з метою супроводження ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм та їх моніторингу, в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана наказом від 01.02.2016 р. №44 створений Кабінет ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.

Положення про Кабінет ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

         Основними завданнями Кабінету є:

1.     Підготовка загально-університетських документів для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.

2.     Моніторинг стандартів вищої освіти, освітньої діяльності та професійних стандартів (в разі їх наявності) за спеціальностями Університету.

3.     Супровід дотримання вимог стандартів вищої освіти, освітньої діяльності та професійних стандартів (в разі наявності) при підготовці ліцензійних і акредитацій них справ.

4.     Координація підготовки та контроль документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності та ліцензування освітніх програм на відповідність стандартам вищої освіти та стандартам вищої освіти та стандартам освітньої діяльності.

5.     Координація проведення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.

6.     Консультування щодо дотримання кадрових і технологічних (щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення) вимог забезпечення провадження освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.

7.     Консультування щодо діяльності проектних груп і їх керівників для кожної освітньої програми Університету.

8.     Консультування відокремлених структурних підрозділів Університету з ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм. 

Остання редакція: 15.06.16