Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ ліцензування та акредитації

Наказ та положення про Відділ ліцензування та акредитації

Нормативні документи з ліцензування та акредитації

Нормативні і допоміжні документи "Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти"

Основними завданнями відділу є:

 • організація роботи з підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Університету з питань підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • формування та супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • здійснення контролю за своєчасним оформленням відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію освітніх програм, їх переоформленням;
 • доведення інформації про зміни державних вимог у нормативно-правовій базі щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • участь у розробці політики зовнішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази тощо.

Основними функціями відділу є:

 • планування та організація роботи з проведення процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • складання планів (графіків) проведення ліцензування  та акредитації, інформування керівників проектних груп та гарантів;
 • ведення контролю в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Університету відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги керівникам проектних груп та гарантів Університету щодо ліцензування  нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;
 • перевірка та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • організація експертизи матеріалів, що надаються керівниками проектних груп для отримання ліцензії;
 • підготовка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та акредитаційних справ;
 • організація формування ліцензійних та акредитаційних справ;
 • супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;
 •  ведення обліку (реєстру) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ тощо.

 

 

 

Остання редакція: 14.05.22