Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ ліцензування та акредитації

Наказ та положення про Відділ ліцензування та акредитації

Нормативні документи з ліцензування та акредитації

Нормативні і допоміжні документи "Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти"

Основні завдання Відділу:

 • організація роботи з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • формування та супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • здійснення контролю за своєчасним оформленням Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм, їх переоформленням;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі щодо наповнення та змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, державних вимог щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази.

Функції Відділу:

 • планує та організовує роботу з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, проведення процедур ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
 • складає плани (графіки) проведення ліцензування та акредитації, доводить їх до відома керівників структурних підрозділів;
 • веде контроль в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • надає інформаційно-консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, ліцензування нових спеціальностей (спеціалізацій) та акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм;
 • проводить перевірку та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • організовує експертизу матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;
 • готує проекти розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та  акредитаційних справ;
 • організовує формування ліцензійних та  акредитаційних справ;
 • здійснює супровід справ щодо ліцензування та  акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • веде облік (реєстр) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечує зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ.
Остання редакція: 22.11.19