Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дмитренко Артем Іванович

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Народився у 1978 році у м. Києві. У 2000 р. отримав диплом магістра з інвестиційного менеджменту з відзнакою у Київському національному економічному університеті. Протягом 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі та працював на посаді асистента у КНЕУ. У травні 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему “Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)”. У 2010 отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємств. У 2020 році призначений керівником проектної групи (гарантом) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за ОПП "Економіка підприємства"

Посилання на зустріч з факультативного вивчення дисципліни "Економіка підприємств" на 23.10.2021, що відбудеться о 14:30 на платформі Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alkUXZ09trvpP5akkndsT5ZYTLvzkUvJ9IVIaaGvluc41%40thread.tacv2/1634827595279?context=%7b%22Tid%22%3a%22726204ed-52fe-41de-b46b-6041c7cb52ef%22%2c%22Oid%22%3a%2294623728-eb7c-4479-bb9a-a3abce32a999%22%7d