Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи в менеджменті

Дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті» призначена  для підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізації 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств».

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних знань і практичних навичок зі створення та використання інформаційних систем і технологій в менеджменті.

Завдання дисципліни:в результаті вивчення дисципліни студенти повинні одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій в менеджменті.

Предмет дисципліни – технології створення, впровадження та ефективного використання інформаційних систем в менеджменті.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи в менеджменті 6601/1 (379 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"19 Серпня 2014 р.