Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гарант програми та проектна група

Петренко Людмила Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва
liudmyla.petrenko.3@kneu.ua 

Професійні компетенції:економіка інновацій, інноваційне підприємництво, менеджмент у сфері інтелектуальної власності, репутаційний менеджмент,керівництво дослідницькими проектами, робота з патентними і науково-технічними базами даних, консультації з управління інтелектуальною власністю.
Координатор Центру підтримки технологій та інновацій (TISC) у рамках співпраці КНЕУ з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO).
Стипендіат Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Навчання на магістратурі в області інтелектуальної власності та нових технологій на кафедрі права інтелектуальної власності на юридичному факультеті Ягеллонського університету (Польща, Краків, (2019-2021)).
Відповідальний виконавець проектів з проведення досліджень на замовлення Міністерства освіти і науки України: «Активізація інноваційного розвитку на засадах комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій (прикладне дослідження, 2015-2016, № державної реєстрації 0115U002364) та «Розвиток інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (фундаментальне дослідження, 2017-2019, № державної реєстрації 0117U001197).
Розробник циклу курсів у галузі економіки інновацій та інноваційного підприємництва, власник свідоцтв про реєстрацію авторських прав на навчальні програми. Автор та викладач англомовних дисциплін на магістерських програмах, в тому числі на програмі МВА з University of Redlands, акредитованій WASC USA та ACBSP. Автор понад 60 наукових і методичних робіт з питань з питань інновацій, інноваційного підприємництва, репутаційного менеджменту, академічного підприємництва
Учасник програми e-learning Всесвітньої академії інтелектуальної власності (WIPO). Сертифікований фахівець з питань патентного пошуку та патентних баз даних.

 


 

Члени проектної групи

Рєпіна Інна Миколаївна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва

inna.riepina@kneu.ua

 

 

 

Лаврененко Валентина Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва
valentyna.lavrenenko@kneu.ua

 

 

 

Малярчук Ольга Георгіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

olha.maliarchuk@kneu.ua

 

 

 

Остання редакція: 30.04.20