Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коледж економіки і управління

Сайт коледжу: keiu.edukit.kiev.ua

technikum@ukr.net

Ласкаво просимо на нашу сторінку

Тут Ви дізнаєтеся про нашу діяльність, про наші інтереси і захоплення, про    наші успіхи і досягнення

  

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПУ В КОЛЕДЖ  2017 н.р.

Умови вступу на 2018н.р.

 

 

Керівництво:


  Директор коледжу: 

Анохіна Ганна Володимирівна

    На посаді директора з 2016 року, Має вищу освіту. Спеціальність за дипломом- Соціальна педагогіка. Економічна теорія. Стаж безпосередньої педагогічної роботи більше дванадцяти років. Трудову діяльність почала в 2001р. викладачем економічної теорії в Київському радіомеханічному технікумі; 2013 – 2016 – Коледж економіки і управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» - заступник директора з навчальної роботи; 2016- теперішній час - Коледж економіки і управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» - Директор коледжу. Анохіна Ганна Володимирівна, як директор, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально – виховного процесу, методичної роботи у вищому навчальному закладі. Має високу науково – теоретичну підготовку, досконало володіє прийомами і методами управлінської діяльності та педагогічної роботи зі студентами.   

  

                                  Заступник директора:

                        Демченко Юлія Іванівна     (тел. 457-69-62)

                                  Завідуюча відділенням:

                   Малюх Валентина Василівна        (тел. 457-61-68)

 

Загальна інформація:

    Коледж економіки і управління ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

    Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти і базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.
  Можливе подальше навчання випускників коледжу в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
   Головна мета навчального закладу організація освітньої діяльності, як забезпечення навчальної, виховної, практичної та позаурочної роботи для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та виховання принципів національного виховання молоді в сімї та суспільстві.
  Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Закону України Про освіту, концепціям, викладеними у національній програмі Освіта України ХХІ століття.

                                                          Історія коледжу:

    Коледж засновано в 1953 році як Київський вечірній машинобудівний технікум при заводі Більшовик. Наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР від 15.03.1991 року № 82 Київський вечірній машинобудівний технікум перейменовано в Київський машинобудівний технікум. Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2008 року за № 112 Київський машинобудівний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад Київський коледж машинобудування і економіки. Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2009 року № 568 і наказом ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київський коледж машинобудування і економіки реорганізовано в Коледж економіки і управління ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Коледж увійшов до складу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана як структурний підрозділ. Коледж ліцензований та кредитований Міністерством освіти і науки України, за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня акредитації, ліцензія серія АВ № 295861 від 11.07.2008 року.


Структура коледжу:

 

  • Денне відділення: телефон: 457-61-68    

  • Заочне відділення
  • Підготовче відділення: телефон 457-61-77

 

 Спеціальності та напрямки підготовки фахівців:

Згідно з виданими ліцензіями та Положенням про коледж навчальний заклад здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими напрямами та спеціальностями:

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Термін навчання 11 клас 2 роки (денне відділення), 2,5 роки (заочне відділення)
- 9 клас 3 роки (денне відділення)

 

073 Менеджмент;
Термін навчання 11 клас 2,5 роки (денне відділення), 3 роки (заочне відділення)
- 9 клас
3,5 роки (денне відділення)

 

 

 

Навчальний план:

    Організація навчального процесу здійснюється згідно з Положенням про організацію навчально-виховного процесу в Коледжі економіки і управління, розробленого на підставі Положення про навчально-виховний процес КНЕУ, і затвердженого ректором КНЕУ Павленком А.Ф.
Навчальні плани і навчальні програми коледжу узгоджені з навчальними планами та програмами КНЕУ, оскільки студенти нашого навчального закладу мають змогу продовжувати навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Відомості про спеціальності:

    Економіка підприємства - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію - економіст. Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Вони працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях і установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

   Організація виробництва - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію - помічник керівника виробничого підрозділу. Фахівці із цієї спеціальності можуть займати первинні посади: менеджер-організатор, менеджер з усіх видів діяльності, економіст по праці та інші.

    

 

Місце проходження практики та можливого працевлаштування:

  Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено всі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що  передбачають використання сучасного комп´ютерного обладнання. Власна бібліотека забезпечена підручниками та періодичною літературою.

 

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, установах м. Києва та України, а саме:

ВАТ Київський завод Радар;
ВО Київприлад;
Київський ВАТ Тодак;
ТОВ Виробниче підприємство КТД ім. І. Лепсе;
Київський ВАТ Елекон;
ВАТ Мехбуд;
Київський Ай СІМ Холдінг;
ТОВ Потенціал;
ВКФ Кобол;
ЗАТ Бортеп;
ТОВ Ролікон.

 

Контакти:

Адреса коледжу: 03057, м. Київ,        вул. Металістів, 17
Їхати:   до ст. метро Шулявська,    або від ж/д станції Караваєві дачі тролейбусом № 21,22;
автобусом 17;     маршрутками, що йдуть в сторону Петрівки до зупинки вул. Виборзька.

Телефони:    457-61-77, 457-69-62.

E-mail: technikum@ukr.net

 Сайт коледжу: keiu.edukit.kiev.ua

 


ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ КОЛЕДЖУ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНИХ ТЕСТУВАНЬ


 

Остання редакція: 06.11.17