Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2022

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА/

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ  МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Реєстрація  електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня 2022 року

1 липня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

о 18:00 годині 8 серпня 2022 року

о 18:00 годині 8 серпня 2022 року

Строки проведення індивідуальної усної співбесіди

9 серпня – 16 серпня 2022 року

9 серпня – 16 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00

23 серпня 2022року

о 18:00

23 серпня 2022року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 02 вересня 2022року

не пізніше 02 вересня 2022року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 

07 вересня 2022 року

до 18:00 

07 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

09 вересня 2022 року

09 вересня 2022 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 07 вересня 2022 року

не раніше 07 вересня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального  замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 21 вересня 2022 року

не пізніше ніж 21 вересня 2022 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2022 року

не пізніше 30 вересня 2022 року

 

Остання редакція: 30.05.22