Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) при вступі на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

 

Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Фахове випробування

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

 

Облік і оподаткування, освітня програма (спеціалізація) – Облік і аудит

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Фінанси

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма (спеціалізація)– Банківський бізнес

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  (спеціалізація)– Корпоративні фінанси

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма (спеціалізація) – Митна справа

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

07

Управління та адміністрування

076

Комерційна діяльність та логістика

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма (спеціалізація) – Підприємницька діяльність

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Банківська справа

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

фахове випробування

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

фахове випробування

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

фахове випробування

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткуванняагробізнесу

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

073

Менеджмент, освітня програма (спеціалізація) – Менеджмент персоналу

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

       

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економіка агробізнесу

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

051

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

 

051

Економіка,  освітня програма (спеціалізація)  – Економічна аналітика

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

 

       

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування, освітня програма (спеціалізація) – Публічне управління та адміністрування

фахове випробування

08

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

фахове випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія, освітня програма (спеціалізація) – Економічна та соціальна психологія

ЗНО з української мови та літератури фахове випробування

01

Освіта/Педагогіка

015

 Професійна освіта (Економіка), освітня програма (спеціалізація) – Економічна та бізнес освіта

фахове випробування

 

Остання редакція: 17.04.19