Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) при вступі на базі ОКР молодшого спеціаліста

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття рівня вищої освіти бакалавр за умови вступу на споріднений напрям підготовки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ

Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Фінанси

07

Управління та адміністрування

076

Комерційна діяльність та логістика

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Банківська справа

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економіка агробізнесу

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткуванняагробізнесу

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

 

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

08

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

01

Освіта/Педагогіка

015

 

 

Остання редакція: 12.03.18