Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми вступних випробувань для вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня