Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціалізацій 2018

Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня бакалавр, за якими буде здійснюватись 

підготовка здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 1 вересня 2018 року

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (Економіка)

Економічна та бізнес-освіта

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або

    Географія

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

 

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економіка агробізнесу

Економічна кібернетика

Цифрова економіка

Зелена економіка

Економіка міста та урбаністика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

 

053-Психологія

Економічна та соціальна психологія

1.Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або

    Іноземна мова

 

054-Соціологія

Соціологія економіки та підприємництва

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України  або

    Іноземна мова

 

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Диджитал-облік

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

 

Менеджмент соціальної сфери

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або

    Географія

075-Маркетинг

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Комерційна діяльність та логістика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Географія

Міжнародний бізнес

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова

08-Право

081-Право

Правознавство

Право національної безпеки

Право громадської і політичної діяльності

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або

    Математика

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або

    Іноземна мова

124-Системний аналіз

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або

    Іноземна мова

125-Кібербезпека

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або

    Іноземна мова

24-Сфера обслуговування

242-Туризм

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або

    Математика

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або

    Історія України

29-Міжнародні відносини

292-Міжнародні економічні відносини

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або

    Математика

 

 

 

Остання редакція: 13.07.18