Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік освітніх програм за спеціальностями 2020

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ) ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
НА БЮДЖЕТНІ ТА НЕ БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ,
ЗА ЯКИМИ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» З 1 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ

Освітня програма

(спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів (ЗНО) – БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Перелік конкурсних предметів (ЗНО) – НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Факультет обліку та податкового менеджменту

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

Диджитал-облік

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

 

Податковий менеджмент

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України 

3. Іноземна мова або Географія

Факультет фінансів

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

 

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2.  Іноземна мова

3.  Географія або Історія

Корпоративні фінанси (Фінанси бізнесу)

 

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3.Географіяабо Історія України 

Банківський бізнес

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3.Географія або Історія України

Митна справа

 

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Географія 

3. Іноземна мова або Історія

Інвестиційний менеджмент

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України 

3. Географія або Іноземна мова

Факультет економіки та управління

Спеціальність  051 Економіка

Економіка підприємства

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

Економічна аналітика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

 

Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Історія України

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або Географія

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

Спеціальність 051 Економіка

Економічна кібернетика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

 

Спеціальність 124 Системний аналіз

Системний аналіз

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

 

Спеціальність 125 Кібербезпека

Кібербезпека

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»

Cпеціальність 081 Право

Правознавство

 

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Іноземна мова

Право громадської і політичної діяльності

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

 

Спеціальність 052 Політологія

Політичні технології та лідерство

 1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Іноземна мова

Спеціальність 293 Мжнародне право

Міжнародне право

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3.  Історія України або Математика

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність 051 Економіка

Міжнародна економіка

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або Географія

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або Математика

 

Міжнародні фінансові відносини

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або Математика

 1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або  Математика

076 Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність

Міжнародний бізнес

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або Географія

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент персоналу

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Біологія

Менеджмент соціальної сфери

 

1.Українська мова та література

2. Історія України 

3. Іноземна мова або Географія

Спеціальність 015 Професійна освіта (економіка)

Економічна та бізнес-освіта

 

1.Українська мова та література

2. Історія України 

3. Іноземна мова або Географія

Спеціальність 053 Психологія

Економічна та соціальна психологія

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Біологія або Іноземна мова

1.Українська мова та література

2. Біологія 

3. Історія України або Географія

Спеціальність 054 Соціологія

Соціальніта медіа- комунікації

 1.Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України абоІноземна мова

1.Українська мова та література

2. Історія України 

3. Географія або Іноземна мова

Факультет маркетингу

Спеціальність 051 Економіка

Економіка міста та урбаністика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

1.Українська мова та література

2. Історія України 

3. Географія або Іноземна мова  

Спеціальність 075 Маркетинг

Маркетинг

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність та логістика

1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

 

Спеціальність 242 Туризм

Туризм

1.Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або Математика

 

 

Остання редакція: 22.09.20